Den danske regering gør det stik modsatte af Storbritanniens premierminister, David Cameron, der lover en folkeafstemning om landets EU-medlemskab, og det er uacceptabelt, mener Enhedslisten.

Onsdag morgen sendte Storbritanniens premierminister, David Cameron, chokbølger igennem EU-systemet, da han proklamerede, at Storbritannien vil holde en folkeafstemning om EU-medlemskabet efter 2015 og desuden talte om behovet for et mere fleksibelt EU, der først og fremmest har fokus på det indre marked. Især gennemførelsen af en folkeafstemning bør inspirere den danske regering, mener gruppeformand for Enhedslisten, Per Clausen

- Danmark laver en omvendt Cameron. Mens Storbritannien vil frigøre sig fra EU-styringen og derefter gennemføre en folkeafstemning, er den danske regering i færd med at underordne Danmark mere og mere under EU uden at spørge den danske befolkning. Det er helt uacceptabelt, siger Per Clausen.

- Den danske regering er i færd med endegyldigt at afgive Danmarks mulighed for at føre en selvstændig økonomisk politik ved at binde Danmark så tæt til euroen, som overhovedet muligt. Det her massive udsalg af dansk selvbestemmelse er i strid med den danske befolknings massive afvisning af euroen, tilføjer han.

Han mener, at regeringens afstandtagen til David Camerons plan, der omfatter at spørge briterne om EUs rolle ved en folkeafstemning, er et udtryk for en utrolig magtarrogance.

- Enhedslisten opfordrer regeringen til at tage initiativ til at sikre en demokratisk debat om Danmarks fremtidige Europa-politik i stedet for at fifle med euroforbeholdet. Danmark bør udnytte denne nye mulighed til at søge ind i et samarbejde, hvor der er plads til nationale forskelle i politikken, og hvor hensynet til beskæftigelse, miljø og velfærd vægtes højere end hensynet til markedet, siger Per Clausen.

Hensynet til markedet er imidlertid netop vigtigt for nogle af de borgerlige, som hylder Camerons tale. Merete Riisager (LA) bifalder således det britiske fokus på, at EUs primære opgave bør handle om et velfungerende indre marked.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.