Det er indgribende og i strid med den personlige frihed.

Sådan lyder vurderingen fra Hanne Hartoft, der er ekspert i socialret, af Dansk Folkepartis forslag om et udgangsforbud efter klokken 20 i ghettoområder.

Vurderingen kommer efter, at Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, i torsdagens BT foreslår, at alle unge under 18 år skal være hjemme om aftenen. Det kan ske ved at give et forældrepålæg, der medfører, at forældrene bliver trukket i børnetilskud eller børne- og ungeydelsen, hvis ikke de sørger for, at deres børn er inden for hjemmets fire vægge, når klokken slår 20, lyder det.

Ifølge Hanne Hartoft afviger det nye forslag markant fra den gældende lovgivning.

»Der er ikke tale om, at forældrepålæg på nuværende tidspunkt rammer en hel gruppe på et bestemt sted. Først og fremmest er der i dag tale om konkrete og individuelle vurderinger. Der skal foreligge bestemte oplysninger om eksempelvis kriminalitet, en vis adfærd eller at forældrene ikke vil samarbejde med myndighederne. Først hvis det kan påvises, kan der gives et forældrepålæg,« siger hun og fortsætter:

»Hvis Dansk Folkepartis forslag betyder, at der skal gives et forældrepålæg til alle i et bestemt boligområde, adskiller det sig meget væsentligt fra de nuværende regler, fordi det så vil gælde generelt for en stor gruppe inden for en vis alder, der ikke må være ude efter et bestemt tidspunkt. Hvis der ikke skal være en forudgående vurdering af den enkelte unge, så er det afsindigt indgribende, og efter min vurdering i strid med helt grundlæggende principper om den personlige frihed.«

Hanne Hartoft, der er adjunkt på det Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet, vurderer, at forslaget om at forældrepålægget skal gælde for en stor gruppe på én gang, står i skarp kontrast til, hvordan reglerne på området fungerer i dag.

»Forslaget går væsentligt imod den tankegang, at man skal se på det enkelte individs forhold. Det er en helt anden tænkning, hvis man skærer alle over en kam, og de ville skulle etablere et helt nyt lovgrundlag, og jeg mener ikke at det kan lade sig gøre,« siger hun.