En forflyttelse og en fyreseddel.

Faxe Kommune har renset ud i ledelsen af kommunens Center for Børn, Unge og Familier. 

Resultatet er blevet, at to chefer er blevet smidt på porten, skriver TV2 Øst

Det er kulminationen på længere tids konflikter, klager og sager om mangelfuld sagsbehandling, der har fået Faxe Kommune til at fyre centerchef Henrik Reumert, mens direktør Marianne Hoff Andersen er blevet flyttet til en anden afdeling. 

TV2 Øst har blandt andet afdækket en sag om tvangsfjernelsen af en 11-årig pige, hvor der var mange fejl i sagsbehandlingen. 

Men dokumenter, som tv-stationen har fået adgang til, viser også, at der har været store samarbejdsproblemer i centret. 

Af dokumenterne fremgår det, at det særlig var de to chefers ledelsesstil, der gav problemer. 

Flere skoleledere oplevede at blive overfuset af centerchefen, mens direktøren beskyldes for at blande sig i sagsbehandlingen og skabe splid blandt medarbejderne. 

Henrik Reumert ønsker ikke at kommentere sagen, mens Marianne Hoff Andersen skriver i en mail til TV2 Øst:

»Der har den seneste tid desværre været noget uro forskellige steder i Center for Børn, Unge og Familier under mit ledelsesområde, som jeg tager til efterretning. I sådan en situation er det desværre ikke alt, der kan komme frem i offentligheden.«