Tidligere beskæftigelsesborgmester i København Anna Mee Allerslevs spørgelyst får nu konsekvenser for alle politikere i Borgerrepræsentation.

Københavns Kommune vil begrænse politikernes muligheder for at stille politikerspørgsmål om sager, hvor de selv er part. Det fremgår af en redegørelse fra Miljø- og Teknikforvaltningen til Ombudsmanden.

Her står, at Miljø- og Teknikforvaltningen på baggrund af Anna Mee Allerslevs sager har taget initiativ til, at Økonomiforvaltningen og Borgerrepræsentationens sekretariat udarbejder nye retningslinjer for politikernes spørgsmål.

'Forvaltningen er af den opfattelse, at man bør overveje at begrænse adgangen til at stille politikerspørgsmål i situationer, hvor det pågældende medlem er part i den sag, der spørges ind til, og forvaltningen er vidende herom, således at forvaltningen, efter at spørgsmålet er indkommet som et politikerspørgsmål, henviser spørgsmålet til at blive besvaret som en almindelig borgerhenvendelse,' står der i redegørelsen.

Ifølge forvaltningens skrivelse skal de nye retningslinjer sikre tilliden til Københavns kommune.

'Denne afgrænsning af adgangen til at stille politikerspørgsmål, vil kunne sikre den fortsatte tillid til forvaltningen, da den vil indebære, at borgere og politikere i sammenlignelige situationer behandles ens,' står der.

Ligeledes vil kommunen have embedsmændene til at holde nøje øje med, om politikere stiller spørgsmål til sager, de har en interesse i.

'Desuden bør det overvejes, om det skal indskærpes, at embedsværket altid skal være særligt opmærksomt på processen omkring og udfaldet af en konkret sag i de tilfælde, hvor et medlem, som stiller politikerspørgsmål til en sag, af andre årsager har en særlig interesse i sagen, men hvor medlemmet hverken er part i den pågældende sag eller er afskåret fra at stille spørgsmål som følge af fortrolighed. Dette for at undgå risikoen for, at der efterlades et indtryk af, at sagen har haft en anden gang og/eller udfald som følge af medlemmets spørgsmål til sagen,' skriver Miljø- og Teknikforvaltningen.

Andre læser også