Statsminister Helle Thorning-Schmidt overgav sig på stedet, da EU-kommissionen sidste år bad hende sørge for, at EU-borgere i Danmark kan få en børnecheck fra den første dag i landet.

Sådan har anklagen fra en række borgerlige politikere mod hende lydt i flere uger.

Men nu viser sagens dokumenter, som BT har modtaget, at denne anklage ikke kun er politisk drilleri. Den er ganske velbegrundet.

Regeringen foretog sig intet for at undersøge eller efterprøve, om EU-kommissionen var til at tale med om fortolkningen af reglerne. Om man kunne finde en mellemløsning eller på anden måde anlægge en rimelighedsbetragtning.

Man ringede ikke. Man bad ikke den danske EU-repræsentation i Bruxelles gøre noget. Man sendte ikke en eneste mail, viser dokumenterne.

Derimod skrev man 17. juni sidste år tilbage til kommissionen, at den danske regering er enig i dens juridiske vurdering.

Og så var den potte ude.

'Javel, hr. kommissær,' lød svaret så at sige fra Thorning - ligesom i den gamle kult-TV-serie 'Javel, hr. minister.'.

Lovreglen om, at EU-borgere skal have arbejdet i Danmark i to år for at optjene ret til børnecheck, blev ophævet.

Venstres politiske ordfører Ellen Trane Nørby mener, at regeringen har været alt for passiv.

- Med mindre man skjuler noget i den aktindsigt, der er givet, så har der ikke været nogen dialog mellem EU-kommissionen og den danske regering. Og det er hele problemet. Regeringen har intet gjort for at varetage danske interesser. Man har bare lagt sig fladt ned, siger hun. 

DELTAG I DEBATTEN PÅ FACEBOOK

(Besøger du bt.dk på mobilen? - klik HER for at deltage i debatten)

Brian Mikkelsen (K) er helt enig.

- Det er en meget mærkelig strategi. Normalt foregår der jo en forhandling med EU Kommissionen, og det har jeg også selv haft som minister. Nogle gange får man ret, og nogle gange gør man ikke. Og hvis man er uenig, kan man også gå til EU-domstolen med det, og det har jeg også gjort. Men her prøver man ikke engang, men lægger sig fladt ned for Kommissionen, siger den konservative gruppeformand Brian Mikkelsen.

Men det afviser den radikale skatteminister Morten Østergaard.

- Det er lidt for nemt at sige, at vi bare skal tage til Bruxelles. Vi ville jo heller aldrig acceptere, at et andet land nægtede danskere dækning af udgifter til pasning af deres børn med henvisning til at man er i dialog med kommissionen.

Har der ikke været anden korrespondance mellem jer og kommissionen end de to skrivelser?

- Da må jeg være dig svar skyldig, da jeg ikke har fulgt det så længe. Men vi har fulgt den normale procedure for den slags skrivelser. Der er intet odiøst i det. I sidste uge meddelte vi kommissionen i en anden sag, at de bare kunne komme an. Vi ses i retten, sagde vi. Derfor er det ikke sådan, at vi bare lægger os fladt ned. Når vores juridiske vurdering stemmer overens med deres, mødes vi naturligvis ikke i retten. Det ville være en mærkelig måde at reagere på, siger Morten Østergaard.

Så kommissionen har sendt et brev og regeringen har svaret?

- Hvis vi havde vurderet, at det var op til en fortolkning, havde vi selvfølgelig gjort det. Men det er ikke situationen. Jeg synes, vi har til gode at høre en eneste juridisk ekspert, der stiller spørgsmålstegn ved det her. Man kan dårligt nok finde en politiker, der er uenig i juraen her. Så har de alle mulige synspunkter om, hvor meget vi skal tale i telefon med kommissionen og sende mail, men den juridiske vurdering stiller de ikke spørgsmålstegn ved, siger han.

Da statsminister Helle Thorning-Schmidt tirsdag havde været i Folketingets spørgetime, gav hun udtryk for, at regeringen modtog en fortolkningen fra EU-kommissionen, der ikke kunne rokkes ved.

- Jeg synes at Venstre skal prøve at kigge på sagens substans her. Hvis vi havde nogen som helst forventning om, at vi kunne vinde en sag ved EU-Domstolen, så havde vi taget den til EU-Domstolen. Der er ikke så meget at diskutere. Selvfølgelig havde vi det. Men vores egne EU-jurister siger meget tydeligt, at på baggrund af de to yderligere domme, der er kommet siden sagen mod Danmark, da er det ikke realistisk at vi kan vinde. Derfor retter vi selvfølgelig ind. Danmark er ikke et land, der sidder og venter på at vi skal få en dom. Det er heller ikke sådan , at man først holder op med at køre over for rødt, når man får en bøde for det, sagde Helle Thorning-Schmidt.