Partierne bag forsvarsforliget overlader det til Forsvarets ledelse at vurdere, om der skal lukkes kaserner. Borgmesteren i Varde tror på, at den lokale kaserne overlever.

Nedskæringerne i det danske forsvar vil formodentlig koste en eller flere kaserner livet, men i det netop indgåede forsvarsforlig er der ikke sat navn på de dødsdømte kaserner.

I stedet har partierne bag aftalen besluttet at lade Forsvarskommandoen overveje, hvilke kaserner man bedst kan undvære.

Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) fastholder, at der skal lukkes en eller flere kaserner, men i Varde, hvor den lokale kaserne har været nævnt blandt de allermest lukningstruede, fylder forsvarsforliget borgmester Gylling Haahr (V) med fortrøstning.

- Jeg går ud fra, Forsvarskommandoen vil træffe sin beslutning på baggrund af den konsulentrapport, som ikke giver belæg for at nedlægge Varde Kaserne, siger borgmesteren.

Han påpeger, at Varde Kaserne, der er hjemsted for Danske Artilleriregiment, ifølge rapporten har en høj bygningsstandard og en ideel beliggenhed i forhold til forsvarets øvelsesterræn i Oksbøl. Desuden kommer beslutningen om at bevare værnepligten Varde til gavn, mener han.

- Varde Kaserne har altid været god til at rekruttere både værnepligtige og officerer, så jeg har efterhånden svært ved at se, at der skulle være argumenter for at lukke kasernen, siger Gylling Haahr.

Foruden Varde Kaserne har Den Kongelige Livgardes kaserne i Høvelte ved Allerød været udpeget som akut lukningstruet i forbindelse med forsvarsforliget.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.