'Utidigt og respektløst.'

De hårde ord kommer fra direktøren for Danske Universiteter, Jesper Langergaard, der på Twitter langer ud efter Dansk Folkeparti, fordi partiet foreslår at lukke Roskilde Universitet.

Partiet vil foreslå lukningen af RUC i de kommende forhandlinger om en reform af universitetsuddannelserne.

DFeren Mette Thiesen kalder forslaget et led i en kamp imod »uddannelsessnobberi«.

Men det er helt skævt, mener Jesper Langergaard, da B.T. fanger ham for en uddybende kommentar.

»Regeringens udspil handler om at gøre universitetsuddannelserne kortere, mere fleksible og mere orienterede mod erhvervslivet. Og så at komme med sådan et forslag her, det er bare useriøst. For det har sådan set ikke noget med det aktuelle udspil at gøre,« siger direktøren.

Jesper Langergaard tilføjer, at der er forskellige universiteter i Danmark, hvor RUC har en særlig kvalitet:

»RUC har et særligt særkende, hvor de prøver at eksperimentere med den måde, du lærer på.«

Torsdag præsenterede regeringen sit første store udspil på universitetsområdet, der blandt andet indeholder forslag om at forkorte op mod halvdelen af pladserne på kandidatuddannelserne, så de i stedet for to år kommer til at vare et år og nogle måneder.

DF foreslår det som en del af en 'kamp imod uddannelsessnobberi'. Kan det ikke godt være en del af sådan en kamp at lukke RUC?

»Der er nogen, der synes, der skal være færre studerende på universiteterne. Det er fint, at Dansk Folkeparti har den holdning. Det er bare ikke det, regeringens udspil handler om,« siger Jesper Langergaard.

»Og så er det fakta, at den laveste ledighed i Danmark lige nu er, hvis du tager en universitetsuddannelse. Så der er jo åbenlyst brug for nogen, der tager en lang videregående uddannelse,« fastholder han.

Dansk Folkeparti vil gerne have de kommende forhandlinger til at handle om dimensionering, altså et loft over optaget på de videregående uddannelser.

Er det ikke fuldstændig legitimt, at et parti prøver at trække forhandlingerne i den retning, de ønsker?

»Jo, det kan du sige. Men at lukke et helt universitet, som har nogle uddannelser, hvor rigtig mange kommer ud og får et godt job og bidrager til samfundet … Der er det bare en meget let løsning. Det er helt legitimt, men så går man virkelig efter nogle billige point.«

DF henviser i forbindelse med forslaget til en undersøgelse fra Dansk Erhverv, som viser, at mange humanistisk uddannede akademikere ender med at få et lavtlønnet job.

Men Jesper Langergaard afviser, at det skulle være grund til at lukke RUC, da det ifølge ham mest af alt handler om lønnen i branchen:

»Hvis du eksempelvis får et job på et museum eller i den kulturelle verden, er der bare meget lave lønninger. Men det betyder ikke, at de ikke går ud og udfylder en meget vigtig funktion.«

»Så det her med at sætte lighedstegn mellem, at du skal tjene mange penge, fordi du får en lang uddannelse, det er en meget simpel sammenligning,« siger han til B.T.

Som svar på kritikken om, at forslaget er »utidigt og respektløst«, skriver Mette Thiesen i en sms til B.T., at RUC i høj grad 'udklækker venstreorienterede ideologer'.

'De penge, der kan spares der, kan sagtens bruges mere fornuftigt ved at investere i uddannelser, Danmark har brug for. For eksempel erhvervsuddannelser og professionsuddannelser,' skriver hun.

Hun vil nu bede uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) om at få lavet beregninger af, hvad det kan give i kroner og øre at lukke RUC.