- Smid ham ud af mit land, siger Martin Henriksen (DF) efter Vestre Landsret tirsdag omstødte byrettens udvisningsdom over den 23-årige Kosovo-albaner Fisnik Kriezi.

Landsretten gav i stedet Kriezi en betinget udvisning og nedsatte en tidligere byretsdom fra otte til fem års fængsel, for simpel vold og voldtægt af to piger på 14 og 16, som Kriezi var kærester med, da han begik forbrydelserne.

Det har fået Dansk Folkepartis retspolitiske ordfører helt op i det røde felt. Han kræver nu, at justitsminister Karen Hækkerup (S) instruerer anklagemyndigheden om, at de skal anke dommen helt til Højesteret.

- At man ikke engang bliver udvist for to voldtægter, er direkte uanstændigt, og en hån mod ofrene, ligesom det er uværdigt i et land, der bryster sig af at være et retssamfund. Jeg vil derfor bede ministeren stramme reglerne, og i den konkrete sag, bør ministeren bede anklagemyndigheden om at anke sagen til Højesteret, siger Martin Henriksen.

- Ved så grov kriminalitet er der ikke noget at rafle om. Jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor han ikke skal udvises. Der er sket et svigt her, mener Martin Henriksen, der forlanger, at ministeren reagerer prompte:
  
- Jeg forventer, at ministeren reagerer hurtigt, således at der langt ind i systemets rækker kommer en forståelse af hvor alvorligt, det her er. Befolkningens tillid til retsvæsenet oplever jeg som meget lav, og jeg forstår det godt, siger Martin Henriksen (DF). 

Den 23-årige dømte blev i byretten dømt til udvisning for fire forhold af vold og voldtægt, men han er senere frifundet for de to på grund af modstridende forklaringer fra ofrene, oplyser anklager Claus Guldbrand, der tirsdag valgte at tage dommen til efterretning.

 Vestre Landsret lagde i dommen med de fem års fængsel og to års betinget udvisning vægt på, at man skal begå særlig grov vold, hvis man skal udvises ubetinget af Danmark.

Men retten var delt i sin dom. Seks domsmænd stemte for at udvise den dømte for altid, mens 12 andre stemte imod ubetinget udvisning.

Anklageren havde krævet tidsubestemt forvaring eller mindst seks års fængsel, men rettens majoritet lagde vægt på, at den dømte ikke tidligere er straffet for samme forbrydelser, at han på tidspunktet for to af de groveste forhold var 18 år gammel, og at voldtægterne ikke blev gennemført under anvendelse af en vold, der kan betegnes som grov, og som ikke umiddelbart førte til ophævelse af parforholdene.

Derfor undgik den dømte forvaring og udvisning af Danmark.