Dansk Folkepartis Peter Kofod er gået til tasterne på Twitter om den omtalte Mike Fonseca. 

Her skriver han, at Dansk Folkeparti vil stemme nej til at sygemelde Mike Fonseca, medmindre han fremlægger en lægeerklæring.

'Løsgængere bør leve op til samme kriterier som medlemmer af grupperne ifm. sygemelding. DF stemmer derfor nej til at sygemelde Fonseca og indkalde stedfortræder medmindre han fremlægger lægeerklæring forud for udvalgets behandling af ansøgningen torsdag,' lyder det i opslaget.

Men under en time efter trækker DF'eren i land, fordi Mike Fonseca har allerede indleveret sin lægeerklæring til Folketingets formand, selv om han end ikke er forpligtet til at aflevere en lægeerklæring for at gå på sygeorlov. 

»Det er ikke aktuelt nu, hvis han kan dokumentere over for Folketingets formand, at han er syg. Så er der bare ikke noget, kan man sige,« siger Peter Kofod til B.T.

Peter Kofods udmelding kommer, efter at Moderaternes folketingsmedlem Mike Fonseca fredag blev smidt ud af partiet på baggrund af et parforhold med en 15-årig pige. Det er i strid med partiets adfærdskodeks.

Mike Fonseca er dermed løsgænger i Folketinget, og han er nu på sygeorlov med løn.

B.T. har undersøgt reglerne, og det udvalg, som Peter Kofod sigter til - Udvalget Til Valgs Prøvelse - stemmer slet ikke om, hvorvidt folketingsmedlemmer kan bevilges sygeorlov eller ej. 

Stedfortræderen for Mike Fonseca skal dog igennem en formel godkendelsesproces efter grundlovens paragraf 30, stk 1: 

»Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af folketinget.«