Helle Thornings mand Stephen Kinnock er ikke så ofte i Danmark, som parret selv har sagt

Helle Thorning-Schmidts ægtefælle, den 41-årige Stephen Kinnock, besøger sin kone og børn i Danmark langt mindre end antaget - og langt mindre end Helle Thorning-Schmidt i en række interview har givet udtryk for.

Det er den primære forklaring på, at Stephen Kinnock sidste år af Skat blev frifundet for anklager om, at han burde være fuldt skattepligtig i Danmark, i hvert fald i 2009.

Det fremgår af den ni siders afgørelse, som B.T. har set og læst.

Af skattereglerne fremgår det, at personer kan opholde sig på ’kortvarigt ophold her i landet på ferie eller lignende’ uden at blive skattepligtige - men opholdet må maksimalt være tre måneder i træk og på ’maksimalt 180 dage’ inden for et år.

De 149 dage Af dokumenter fra Skat fremgår det, at Kinnock ’kun’ opholdt sig i Danmark 149 dage i 2009 - og det er mindre, end det lyder. Hvis Stephen Kinnock tager fra Genève, hvor han bor, til København fredag aften og tilbage til Genève mandag morgen, tæller det efter Skats regler som fire opholdsdage. 

I 2007 var Stephen Kinnock lidt mere i Danmark - han havde 157 opholdsdage - og i 2008 var tallet 161 opholdsdage. Af dokumenterne fremgår det, at Skat - da myndigheden sidste år fastslog, at Stephen Kinnock ikke var skattepligtig - lagde vægt på Kinnocks ’øvrige tilknytning’ til Danmark.

Beskeden bolig i Schweiz

Men på trods af at Kinnock har kone, børn og bolig i Danmark, men kun en beskeden bolig og arbejde i Schweiz - og i øvrigt ikke anden tilknytning til Schweiz - har Skat altså fundet, at hans samlede ’tilknytning’ til Danmark ikke var af en sådan karakter, at han kunne blive skattepligtig.

Helle Thorning-Schmidt har ellers i en række interview og på anden måde i løbet af 2009 og 2010 gentagne gange givet udtryk for, at hendes mand var hjemme i Danmark hver weekend.

Tre nætter hver uge?

I en mail til Justitsministeriet, som hun sendte for at få tilladelse til, at hendes mand, der er britisk statsborger, kunne blive medejer af hendes hus, skrev hun, at ’min mand er i Danmark hver weekend fra fredag til mandag hele året rundt’. I interview med aviser har hun sagt, at han ’kommer hjem torsdag aften eller fredag eftermiddag’, og ’min mand kommer hjem og er der tre nætter hver uge’.

Sandheden er en anden: Kinnock er sjældnere hjemme, hvilket Helle Thorning-Schmidt indrømmede i et interview med Jyllands-Posten 4. september i år: ’Han er ikke hjemme hver weekend. Men stort set hver weekend.’

Livsinteresser

Andre skatteydere har fortalt, hvordan de er blevet tvunget til at betale skat til Danmark, selv om de er i landet langt under 180 dage - årsagen er, at disse aldrig er ’sluppet ud’ af dansk skattepligt, og det betyder, at de ofte automatisk vil være skattepligtige til Danmark, hvis deres kone og børn bor i landet - selv om de arbejder i udlandet.

Deres såkaldte ’livsinteresser’ er i Danmark. Anderledes er situationen for Stephen Kinnock, der var fuld skattepligtig til Danmark i 1997-1999, men så ’slap ud’ af dansk skattepligt. Han er derfor skatteteknisk såkaldt ’tilflytter’ - og en sådan kan få lov at opholde sig langt længere i Danmark, uden at betale skat, end andre borgere, hvis fulde skattepligt aldrig er ophørt.

LÆS ALT OM DEN NYE SKATTESAG I B.T. I DAG OG FØLG MED I LØBET AF DAGEN PÅ BT.DK