På Venstres sommergruppemøde i dag kan Lars Løkke Rasmussen glæde sig over, at den offentlige debat sjældent er rig nok til at rumme flere end et par 'aber' ad gangen.

Før Løkke blev statsminister, var hans navn stærkt belastet af bilagssagen og beskyldningerne om sløset omgang med skatteydernes penge. For et halvt år siden fik han en klovnestatus på den internationale scene efter sin lidet overbevisende ageren under klimatopmødet i København. Heller ikke i foråret havde statsministeren en heldig hånd.

Nu er status, at Løkkes problemer overskygges af andre partilederes, og han har derfor chancen for at få en frisk start på det sidste politiske år før folketingsvalget, der skal komme senest i november 2011.

Lene Espersens svækkelse er i sig selv ikke hjælpsom for Løkke, eftersom VKO kan komme til at mangle de afgørende mandater. På de indre linjer betyder De Konservatives nedtur ganske vist, at Løkke står stærkere -og at balancen kommer til at minde om dén, der herskede mellem Bendt Bendtsen og Anders Fogh. Men Venstre kan i endnu højere grad end tidligere blive nødt til at imødekomme De Konservatives ønsker om at præge linien og indkassere politiske sejre i offentligheden.

Alene for at holde gejsten og muligheden for en genrejsning oppe hos den svækkede partner. Anderledes enkel tegner strategien over for Socialdemokraterne.

Når Lars Løkke på sit pressemøde i dag skal forholde sig til hovedmodstanderen, vil attituden være nøje gennemtænkt: Løkke skal fremstå som statsmanden, der holder sig på lang afstand af detaljerne om Helle Thorning-Schmidt og ægtefællens skattesag.

De mere giftige og stærkt personlige angreb for at leve et 'dobbeltliv' overlader Venstre trygt til Dansk Folkeparti. I stedet vil Venstre rette alt skyts imod Helle Thorning-Schmidts og Villy Søvndals økonomiske plan. Med den bagtanke, at vælgerne nok selv vil tænke, at S-SF-planen for Danmarks fremtid er lige så løs og usammenhængende som de oplysninger, S-formanden har givet om sine familieforhold.

Egentlig var det meningen, at VK selv før sommerferien ville have spillet ud med en stor vækstplan. Den er nu udskudt til efteråret, og i dag lancerer Venstre kun mindre initiativer om en iværksætterfond og fradragsordninger, der skal få folk med dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet i gang igen.

At den store plan er skubbet, indikerer, at Venstre holder døren åben for et efterårsvalg, hvis svækkelsen af oppositionen tager til.