Vælgerne kan føle sig svigtet, men de politiske afhoppere har etableret ny platform for deres politik.

Selvoptagede. Magtliderlige. Egoister. Hvis der er noget, der kan få vælgerne helt op i det røde felt, er det politikere, der skifter parti efter et valg. Tonen på sociale medier er benhård og efterlader ingen tvivl om, at vælgerne føler sig bedraget. Men det er faktisk lykkedes Folketingets partiafhoppere i denne valgperiode at skabe sig en ny platform, siger BTs politiske kommentator, Søs Marie Serup.

- Først og fremmest gælder det for alle, der er hoppet fra et venstrefløjsparti til Socialdemokraterne, at de er kommet ind i en helt anden magtpolitisk organisation. Det svarer til forskellen på at stå på perronen og se toget køre forbi til, at man selv kommer med toget, siger Søs Marie Serup.

Siden valget i 2011 har flertallet af SFs såkaldte ’børnebande’, Astrid Krag, Thor Möger, Nanna Westerby, Emilie Turunen og Jesper Petersen forladt SF og meldt sig ind hos Socialdemokraterne efter at SFs regeringsprojekt faldt til jorden. Det samme har SFs Ole Sohn og Mattias Tesfaye. Ida Auken gik derimod til De Radikale, som Uffe Elbæk til gengæld havde forladt for først at blive løsgænger og dernæst for at stifte et nyt parti ’Alternativet’. Men selvom partihopperne på mange måder er landet på begge ben igen, så har partiskiftet også haft en pris for dem. Udover kritik fra vælgere og tidligere partifæller skal de heller ikke tro, at ’de er noget’ i det nye parti.

Den nødvendige ydmyghed

- En af de transaktionspriser, de skal betale er, at de går en tid i møde, hvor de skal øve sig i at vise ydmyghed. De skal vise, at de har respekt for dem, der har knoklet for partiet i flere årtier og taget hele turen i partiorganisationen fra ungdomspolitiker til folketingspolitiker. Og det skal de blandt andet gøre ved at tage del i slavearbejdet, siger Søs Marie Serup.

Hverken vælgere eller politikere føler sig i dag på samme måde som tidligere bundet til det samme parti fra vugge til grav. Der er fortsat masser af vælgere, der altid vil være partitro. Men der er en tendens til nybrud, fortæller politisk analytiker Jon Kiellberg.

- Vi ser i højere grad en tendens til, at politik bliver en karrierevej som meget andet. Jeg tror, at vælgerne skal indstille sig på, at politikere skifter parti, ligesom de selv gør. Mange politikere er allerede politisk skolede, når de kommer i Folketinget, fordi de kommer fra ungdomsorganisationerne. Så de går derhen, hvor de kan komme længst med de mål, de har sat sig, siger Jon Kiellberg.

Foto: Nils Meilvang
Vis mere

Astrid Krag er begyndt helt forfra

Tidligere sundhedsminister, Astrid Krag skiftede fra SF til S 30. januar 2014, da Annette Vilhelmsen trak SF ud af regeringen:

- Da det hele ramlede i SF og den interne konflikt om at kunne indgå nødvendige kompromiser brød ud i lys lue, stod det klart for mig, at jeg hører hjemme i Socialdemokratiet. Jeg var uenig i den linje, der vandt i SF. Derfor var det rigtigt, at det var mig, der gik. Da Annette vandt formandsvalget, satte jeg mig i baggrunden uden at lave ballade. Men jeg var glad for at tage beslutningen om at skifte parti. Jeg kunne ikke se mig selv i projektet længere. Jeg er socialdemokrat.

Hvad har været godt?

- At jeg nu er det rigtige sted. Danmark er bygget på kompromiser, fordi vi stort set altid har mindretalsregeringer. Jeg deltager nu i gode politiske diskussioner og er tilbage på det spor, jeg tror på.

Hvad har været det værste?:

- At sige farvel til de mennesker, der betyder meget for mig.

Hvordan oplever du din politiske platform i dag?

- Jeg er lige blevet ældreordfører og skal være med til at løfte ældrepolitikken. Vi har leveret her, f.eks. med højere ældrecheck, der har mindsket uligheden blandt vores ældre borgere. Nu skal den ældremilliard, der blev sat af ved sidste års finanslov, udmøntes i konkrete forbedringer for de ældre. Det, forventer jeg, kommunerne lever op til. Jon Kiellbergs kommentar:

- Det var forventet at Astrid Krag skiftede til S. Hun har formodentlig følt sig som socialdemokrat i lang tid, så det var kun et spørgsmål om tid. Efter at hun tabte formandsvalget i SF, blev kun siddende på sin ministerpost af hensyn til regeringsprojektet. Astrid Krag har fået lov at begynde helt forfra hos Socialdemokraterne. Hun er sat på bagerste række og må arbejde sig op igen. Der kan være uskkerhed om, hvorvidt hun vil kunne opnå genvalg ved næste folketingsvalg. Astrid Krag i dag:

Hun er netop udpeget som Socialdemokraternes ældreordfører.

Hun er formand for Europarådet og medlem af Udenrigsudvalget, Socialudvalget, Retsudvalget, Ligestillingsudvalget, samt Færø-og Grønlandsudvalget.

Foto: David Leth Williams
Vis mere

Ole Sohn stopper ved næste valg

Ole Sohn skiftede 4. februar 2014 fra SF til S:

- Jeg var gået til valg på at gå i regering, og jeg stod bag en regering bestående af tre partier. Derfor skiftede jeg til Socialdemokraterne, da SF trak sig fra regeringen. Jeg har haft et tæt samarbejde med Socialdemokraterne gennem hele den periode, jeg har siddet i Folketinget, og også da jeg sad i fagbevægelsen. Jeg ville stå ved det, jeg gik til valg på. Jeg kunne ikke ændre SFs kursændring, derfor måtte jeg selv gå. Men det er aldrig rart, når et parti er ude i indre stridigheder.

Hvordan oplever du din politiske platform i dag?

Jeg koncentrerer mig om erhvervspolitikken og den økonomiske politik, som jeg i øvrigt altid har prioriteret. Og så har jeg for længst besluttet, at jeg ikke genopstiller til Folketinget. Jon Kiellbergs kommentar:

- Ole Sohn har snart været hele vejen rundt på venstrefløjen. Det har været et lidt underligt partiskifte. I stedet for at få en pæn retræte i SF render han nu lidt hjemløs rundt på gangene. Det var ikke særligt smart at komme med en udmelding om, at danskerne burde vise 10 års løntilbageholdenhed, lige da han var skiftet til S. Det var en torn i øjet på de nye partikammerater, fordi det er ren Venstrepolitik. Jeg tror, han har rykket sig politisk, men han har også følt sig forpligtet overfor regeringsprojektet. Sohn i dag:

Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, samt Kulturudvalget.

Foto: Thomas Lekfeldt
Vis mere

Uffe Elbæk har stiftet nyt parti

Uffe Elbæk meldte sig ud af De Radikale 13. september 2013. Han var løsgænger indtil 27. november 2013, hvor han stiftede partiet ’Alternativet’:

- Det var en meget voldsom - og dermed følsom - beslutning for mig at sige farvel til Det Radikale Venstre. Det var ikke én begivenhed, der var udslagsgivende. Men summen af en lang række politiske beslutninger, regeringen traf sidste forår og sommer. Blot for at nævne nogle af dem: Offentlighedsloven, holdningen til Edward Snowden, Bjarne Corydons udtalelse om at den næste udgave af velfærdsstaten var konkurrencestaten, og endelig at regeringen alligevel ikke gennemførte øremærket barsel for mænd. Alle beslutninger der stred mod min grundlæggende forståelse af demokrati, fællesskab og ligestilling.

- Det bedste er, at jeg ikke har fortrudt et sekund siden. Der er igen fuldstændig overensstemmelse mellem det, jeg føler, det, jeg tænker, og det, jeg siger. Og dermed har jeg også genvundet troen på, at ærlighed, livsglæde og politik ikke er uforenelige størrelser.

Hvad har været det værste?

At nogle få af mine tidligere politiske kollegaer ikke kan finde ud af at se mig i øjnene selv den dag i dag. Selvfølgelig har de oplevet det som et tillidsbrud, at jeg gik ud af mit gamle parti. Men tillidsbruddet går jo begge veje. Og jeg havde oprigtigt troet, at vores venskab var dybere end vores politiske identitet. Men det var det så ikke. Desværre. Jon Kiellbergs kommentar:

- Uffe Elbæk er en af den slags karismatiske politikere, som skaber deres eget parti. Vi har tidligere set det med Pia Kjærsgaard og Naser Khader. Elbæk var på kollisionskurs med sit parti og var træt af de roller og skuespil, der er i politik. I stedet for at indordne sig stiftede han sit eget parti, som mange radikale nok skal finde tillokkende og spændende.

Uffe Elbæk kalder sit nye parti ’Alternativet’ for en folkelig bevægelse. Han sidder selv i ledelsen og er en af talspersonerne.


Foto: Nils Meilvang
Vis mere


Thor Möger Pedersen skiftede fra SF til S 27. juni 2013.

Han har i dag skiftet til en fremtrædende embedsmandsrolle, nemlig som udviklingschef hos Socialdemokraterne.

Foto: Torkil Adsersen
Vis mere

Mathias Tesfaye:

Meldte sig ud af SF i december 2012 og ind hos Socialdemokraterne 27. januar 2013. Er i dag ansat som faglig sekretær i fagforbundet 3Fs afdeling Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København. Folketingskandidat for S ved næste valg

Foto: Erik Refner
Vis mere


Jesper Petersen:

Skiftede fra SF til S 19. marts 2013. Han er Socialdemokraternes finansordfører og sidder desuden i Finansudvalget, Skatteudvalget, Klima-Energi-og Bygningsudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, samt Færøudvalget.

Ida Auken stiller op for Radikale på Vesterbro BV.: BV.: Ida Auken (Foto: Kim Haugaard/Scanpix 2014)
Ida Auken stiller op for Radikale på Vesterbro BV.: BV.: Ida Auken (Foto: Kim Haugaard/Scanpix 2014) Foto: Kim Haugaard
Vis mere

Ida Auken:

Skiftede fra SF til Det Radikale Venstre 31. januar 2014. Hun er partiets Erhvervsordfører, EU-ordfører og forbrugerordfører. Sidder desuden i By- og Boligudvalget, Erhvers-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget, Transportudvalget og er stedfortræder i Den Parlamentariske Fors. for EU-Middelhavsområdet.