Når integrationen fejler, handler det om, at vi ikke har haft viljen eller evnerne til at stå fast på vores værdier.

30 års integrationsindsats har ikke evnet at få udlændinge til at blive en ægte del af det danske samfund, og lykkes vi ikke med at gøre det bedre, så kommer vi ikke blot til at betale en stor økonomisk regning. Der kommer også til at ligge en meget stor værdimæssig regning foran os - og den bliver svær at betale.

Jeg forventer, at når man kommer til Danmark, så forsørger man sig selv og sin familie. Jeg forventer også, at man tager selve det fundament af frihedsrettigheder, som generationer før os har lagt, til sig. Et fundament, der betyder, at man lever i et land bygget på frihed, demokrati og ligestilling. Oven på dette fundament kan man så bygge sit eget liv, men man kan ikke slå hul på selve fundamentet.

Når integrationen er slået fejl, så handler det først og fremmest om, at vi ikke har haft hverken viljen eller evnen til at stå fast på vort værdisæt og kræve, at man som nytilkommen til Danmark har en forpligtelse til at forsørge sig selv og tage vort værdisæt til sig. Det er ikke et spørgsmål om, at vi hver især skal flytte os lidt. Nej, Danmark er danskernes land, og her lever vi efter vort værdisæt.

Vi har heller ikke haft modet til at gennemføre en lovgivning, der gør, at man reelt kommer til at arbejde fremfor at blive forsørget af det offentlige. For kan man tjene det samme - eller næsten det samme - ved at gå hjemme, som man kan ved at arbejde, er der mange, som slet ikke ønsker sig et arbejde.

Det er netop derfor, at vi har gennemført en halvering af kontanthjælpen til de mennesker, der har været i Danmark i kortest tid, så man nu modtager integrationsydelse, der er på niveau med SU’en. Det er derfor, vi har indført et kontanthjælpsloft, så der er en grænse for, hvor mange penge man samlet kan modtage fra det offentlige. Og det er derfor, at vi har indført 225-timers reglen, så man bliver tvunget til at tage selv små job. Har det været populært? Nej, det har det bestemt ikke! Der har lydt en klagesang af en anden verden, lige siden vi indførte det. Lad det være sagt med det samme; Det er nogle meget firkantede og kontante krav, der nu bliver stillet. Men det er efter min mening helt nødvendigt, for så længe det kun er halvdelen af udlændinge med ikke-vestlig baggrund, som forsøger sig selv, så er det nødvendigt at være firkantet og stille strikse krav.

Jeg er udmærket klar over, at man ikke lever fedt på integrationsydelse, men det er heller ikke meningen. Meningen er netop, at man skal forsørge sig selv og sin familie.

Jeg er også udmærket klar over, at 225-timers reglen er rigid. Men den er verdens bedste argument for den muslimske kvinde, som bliver holdt hjemme af sin mand, til at komme ud på arbejdsmarkedet.

Jeg er også helt bevidst om, at kontanthjælpsloftet betyder, at nogle får betydeligt færre penge i offentlig overførsel, end de havde forventet. Men det er helt nødvendigt, at det kan betale sig at arbejde. Og det kunne det ikke for rigtig mange mennesker før indførelsen af loftet. Kun ved at stille meget håndfaste krav kan vi få integrationen på sporet i Danmark.