Det er »totalitært« og »formynderisk«.

Sådan lyder reaktionen fra flere ordførere på Christiansborg, efter B.T. onsdag bragte historien om, at uddannelsesinstitutionen Forberedende Grundskole Østjylland har forbudt elever og medarbejdere at drikke sodavand i spisepausen.

Historien undrede Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, i en sådan grad, at han måtte tjekke sin kalender for at sikre sig, at det ikke var 1. april.

»Jeg finder det helt sort, at voksne mennesker ikke selv må bestemme, om de vil drikke sodavand på deres arbejdsplads,« siger Peter Skaarup og kalder det »formynderisk«.

På Forberedende Grundskole Østjylland, FGU, går der elever, der er helt op til 25 år. Forbuddet gælder både dem og de fuldvoksne ansatte, der i begyndelsen af januar fik en mail fra skolens samarbejdsudvalg om, at det var 'fyringsgrund', hvis man overtrådte sodavandsforbuddet tre gange.

Da B.T. tirsdag talte med direktøren Kim Kabat, sagde han dog, at straffen alligevel var for hård. Derfor skal der nu findes nye sanktioner, så tre dåsecolaer i spisepauser over en periode på to år ikke længere er fyringsgrund.

Forbuddet mod sodavand og søde læskedrikke i spisepauser og undervisningen består dog. Og det forarger i den blå blok.

Liberal Alliances sundheds- og undervisningsordfører, Henrik Dahl, finder de hårde begreber frem.

»Det er så totalitært at bestemme det. Der må simpelthen være en grænse for, hvordan man regulerer adfærd, der ikke generer andre. Det er en forbrydelse uden offer,« siger Henrik Dahl om at drikke sodavand mod forbuddet.

Sundhedsvidenskaben er enig om, at et for stort indtag af sodavand er sundhedsskadeligt og kan føre til dødelige sygdomme som konsekvens af svær overvægt. Så der er vel et offer?

»Det er for langt ude. Risikoen og faren skal være større. Det er helt ude af proportioner. Og det ses jo typisk, at totalitarisme er begrundet i, at folk er velmenende. Det er den bløde totalitarisme. Det er et helt uhyggeligt indgreb i den personlige frihed,« siger han.

Historien om sodavandsforbuddet og de første sanktioner, der ledte til en fyring ved overtrædelse af forbuddet tre gange, har også fundet vej til Venstres indfødsretsordfører, Morten Dahlin.

Han er dog lidt blødere i vendingen end Henrik Dahl.

»Jeg har selv været medlem af en FGU-bestyrelse, og hvis direktøren var kommet og sagt, at de ville indføre et forbud mod sodavand, ville jeg ikke sige, at det var en god ide,« siger Morten Dahlin.

Han mener, det er meget fornuftigt at sætte sundhed på dagsordenen på uddannelsesinstitutioner. Det kan også være en gode ide at have en politik om, hvad man sælger i kantinen.

»Men hvis man vælger at tage en Faxe Kondi med hjemmefra til frokosten, så ville jeg sige, hvis jeg var bestyrelsesmedlem, at jeg ikke ville lave et forbud mod dét,« siger han.

Det er dog ikke tilladt at tage en Faxe Kondi med i kantinen til frokosten på FGU Østjylland. Og direktøren Kim Kabat vil ikke forholde sig direkte til politikernes kommentarer.

Forleden udtalte han til B.T., at forbuddet mod sodavand og søde læskedrikke i spisepausen skal ses som et led i skolens arbejde for at forbedre elevernes sundhed.

Han afviser, at der er tale om at umyndiggøre de voksne ansatte, da de spiser i samme kantine som eleverne. De skal derfor være rollemodeller, og det er svært at forbyde eleverne at drikke sodavand til frokosten, hvis lærerne sidder med en cola foran dem.

Derudover henviser han til et notat på uddannelsesinstitutionens hjemmeside, hvor han kalder sanktionen med fyringsgrund for 'en klar fejl' og skriver, at 'sanktionen på sodavandspolitikken kom ud af proportioner'.