Uligheden er vokset under Helle Thorning-Schmidts regering, og det får hun ros for af den liberale tænketank CEPOS. Øget ulighed er en bieffekt af reformer, der øger velstand og beskæftigelse, lyder det.

Uligheden er vokset under statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) regeringstid, og det får hun ros for fra en uventet kant.

Den liberale tænketank CEPOS mener, at Thorning har håndteret uligheden særdeles fornuftigt, når den - stik imod regeringens egne intentioner - er vokset som følge af en række af regeringens reformer.

»Thorning-regeringen har håndteret ulighedsspørgsmålet fornuftigt. Regeringen har accepteret stigende ulighed, når den har gennemført reformer, der øger beskæftigelse og velstand. Det kan man gøre i et land, der har den fjerdelaveste ulighed blandt 34 OECD-lande,« siger cheføkonom i CEPOS Mads Lundby Hansen i en skriftlig kommentar.

Tal fra Danmarks Statistik viser ifølge Politiken, at den såkaldte Gini-koefficient, der måler indkomstfordelingen i samfundet, er steget fra 27,4 i 2012 til 27,9 sidste år. I en helt lige fordeling, hvor alle indkomstmodtagere har den samme indkomst, vil Gini-koefficienten være 0 - det vil altså sige, at jo større Gini-koefficienten er, jo større er uligheden.

Men den voksende ulighed ser Mads Lundby Hansen altså ikke det store problem i - tværtimod. I stedet roser han regeringen for at have gennemført reformer på blandt andet SU- og kontanthjælpsområdet, der får uligheden til at vokse.

»Mange af de reformer, politikerne kommer til at gennemføre i de kommende år, vil øge uligheden yderligere. Når man via reformer skal gøre det mere attraktivt at arbejde, så vil det typisk øge uligheden. Men vi vil fortsat være et land med lav ulighed,« betoner CEPOS-cheføkonomen.

Han henviser især også til skattereformen fra 2012, hvor en række lettelser i blandt andet topskatten blev finansieret af overførselsindkomster. Den reform vil komme til at øge uligheden yderligere i de kommende år, vurderer Mads Lundby Hansen.

»Det er ikke et mål at øge uligheden, men det er en bieffekt, når man gennemfører reformer, der øger beskæftigelse og velstand,« fastslår han.

I regeringsgrundlaget fra 2011 har regeringen nedskrevet et mål om, at uligheden i samfundet skal mindskes:

»Alt for mange danske familier lever i fattigdom, og uligheden er vokset. Det skal ændres. Regeringen lægger vægt på at begrænse uligheden.«