Mogens Jensen kommer virkelig dårligt ud af Minkkommissionens rapport, fastslår B.T.s politiske redaktør Anders Leonhard.

I den 2.500 sider lange rapport når kommissionen blandt andet frem til, at den daværende fødevareminister gav urigtige oplysninger – både på et samråd og senere over for kommissionen – om sin håndtering af den manglende lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark.

»Mogens Jensen blev orienteret om den manglende hjemmel til at aflive alle mink den 5. november 2020, og at Mogens Jensen således afgav urigtige oplysninger under samrådet den 11. november 2020, hvor han sagde flere gange, at han først blev gjort opmærksom på den manglende hjemmel 'i weekenden',« står der i rapporten.

Den konklusion er dybt problematisk for Mogens Jensen, mener B.T.s politiske redaktør Anders Leonhard.

»Minkkommissionen saver Mogens Jensens forklaring midt over. Han kan komme i seriøse problemer, fordi kommissionen finder, at han har kendt til den manglende lovhjemmel i to dage, før det kommer ud i offentligheden,« siger Anders Leonhard.

»Der kan falde brænde ned over Mogens Jensen, hvis det virkelig forholder sig sådan, at minkavlerne har fået en brev med en ordre om at aflive deres dyr, dagen efter at Mogens Jensen blev bekendt med manglen på lovhjemmel,« siger Anders Leonhard desuden.

»Dertil skal man lægge, at han på et samråd 11. november sagde noget andet på et samråd i Folketinget. Hvis han har talt usandt over for Folketinget, er det meget, meget alvorligt for den tidligere minister.«

Mogens Jensen trak sig allerede som minister i forbindelse med minksagen i slutningen af 2020.

Men de nye oplysninger vil belaste ham yderligere, mener Anders Leonhard.

»Det er nu op til Folketingets partier at afgøre, om der skal føres en sag mod Mogens Jensen. Det kan i yderste konsekvens blive en rigsretssag, men det er for tidligt at komme med en endelig konklusion på det nu,« siger Anders Leonhard.