Ole Birk Olesens (LA) dage som transportminister kan snart være talte, efter det er kommet frem, at han muligvis har misinformeret Folketinget. Sådan lyder analysen fra BT's politiske kommentator, Søs Marie Serup.

»Sagen er kritisk for ham, fordi den handler om, hvorvidt han har afgivet korrekte oplysninger til Folketinget, og her bliver det farligt for enhver minister,« siger hun med henvisning til, at Ole Birk Olesen i en redegørelse til Folketinget den 7. marts i år om det kriseramte PostNord fastslog, at der på et møde med PostNords ledelse den 19. december 2016 ikke blev sat beløb på, hvor stort PostNords finansierigsbehov var.

'Ledelsen (PostNords, red.) omtaler et finansieringsbehov, men uden konkrete tal. Et bidrag fra ejerne (den danske og svenske stat, red.) nævnes ikke direkte, men det følger af måden, hvorpå de mulige finansieringskilder nævnes af ledelsen,' hedder det i redegørelsen.

Men torsdag kom det frem, at der blev lagt konkrete beløb på bordet den 19. december. Det fremgår at et udkast til et mødereferat forfattet af Transportministeret. Politiken er kommet i besiddelse af udkastet, hvori der blandt andet står:

'PostNord oplyste, at hvis transformationen gennemføres, vil det medføre et negativt cash flow i Post Danmark på ca. 2 mia. SEK (svenske kroner, red.) i transformationsperioden samt omstruktureringsomkostninger på ca. 3,5 mia. SEK til ansatte på 'særlige vilkår' (embedsmænd, red.), dvs. i alt omkostninger på cirka 5,5 mia. SEK. PostNord oplyste videre, at PostNord har analyseret koncernens økonomi, og resultatet er, at PostNord ikke vil kunne finansiere alle transformationsomkostningerne. PostNord vil alene kunne finansiere det løbende negative cash flow på cirka 2 mia. SEK.'

Søs Marie Serup pointerer, at man som minister godt kan overleve at have misinformeret Folketinget. Men det kræver, at man har et godt forhold til ordførerne fra de afgørende partier, og det har Ole Birk Olesen mildt sagt ikke, konstaterer hun:

»Ole Birk Olesen har meget lidt kapital tilbage hos Dansk Folkeparti. Partiets transportordfører, Kim Christiansen (DF), har ligefrem kaldt Ole Birk Olesen både 'arrogant' og 'inkompetent'. For Dansk Folkeparti handler det om at have et tilstrækkeligt sagligt grundlag til at trække tæppet væk under ham. Har de det - tror jeg - gør de det. Men det må ikke ligne et usagligt, personligt hævntogt mod ministeren, for så bliver det en tabersag for Dansk Folkeparti.«

Hun tilføjer, at sagen er på et niveau, hvor Ole Birk Olesens fremtid som minister er et anliggende for partitoppen i Dansk Folkeprati. Udadtil er det transportordfører Kim Christiansen (DF) og postordfører Henrik Brodersen (DF), der fører ordet, men internt i Dansk Folkeparti ligger sagen langt fremme på partiformand Kristian Thuelsen Dahls skrivebord.

»Sagen er oppe på øverste niveau i Dansk Folkeparti lige nu, og det ser overordentlig svært ud for Ole Birk Olesen,« fastslår Søs Marie Serup.

Transportminister Ole Birk Olesen afviser i en skriftlig kommentar over for Berlingske Business, at han skulle have talt usandt. Dansk Folkepartis pressechef oplyser til BT, at Kristian Thulesen Dahl ikke har nogen kommentarer.