SKAT skal nu vurdere om Rudersdals V-borgmester Erik Fabrins to børn har boet alt for billigt i deres luksuslejligheder lige ud til øresund, som deres far har skaffet dem.

Lejlighederne er ejet af ’Gl. Holtegaard-Bredafonden’ som Erik Fabrin er formand af, og derfor bestemmer, hvem der skal have de attraktive lejeboliger. 

Men deres fars fine gave kan nu ramme Peter og Rikke Fabrin samt Erik Fabrins ekskone Tove Fabrin hårdt på pengepungen.

Den forhenværende Konservative borgmester i nabokommunen Hørsholm, Uffe Thorndahl, mener, at en husleje på 5.000 kroner burde være mindst tre gange højere iforhold til markedet, og ifølge skatteloven skal beboere af så billige lejligheder beskattes efter markedspris.

- I statsskattelovens § 4 litra b står, at lejeværdien af bolig i den skattepligtiges egen ejendom beregnes som indtægt for ham, hvad enten han har gjort brug af sin beboelsesret eller ej. Værdien ansættes til beløb, som ved udleje kunne opnås i leje af vedkommende ejendom eller lejlighed. Rikke, Peter og Tove Fabrin har i mange år med meget stor sandsynlighed ikke har betalt skat af forskellen mellem markedslejen og den betalte leje, skriver Uffe Thorndahl i brevet og beder samtidig ministeren sende brevet videre til SKAT.

Samtidig med børn og ekskone bor meget billigt, så har ’Gl. Holtegaard Bredafonden’ de seneste to år haft et samlet underskud på 8,5 millioner kroner og har over det seneste årti tabt 20 millioner kroner af sin egenkapital.Derfor vil det nyvalgte bestyrelsesmedlem i fonde Claus Larsen (K) på næste bestyrelsesmøde til december simpelthen foreslå en huslejestigning.

- Vi har et stort underskud i fonden og derfor skal vi se på huslejen, Jeg mener, at huslejen skal være markedskomform, og det vil til tage op på næste møde, siger Claus Larsen, der også er konservativt medlem af Rudersdal Kommunalbestyrelse.

Den 44-årige koncernsalgschef Peter Fabrin afviser at udtale sig om, hvorvidt han er villig til at betale mere for at bo i fondens 134 kvadratmeter store lejlighed med udsigt til Sverige.

- Jeg har ikke nogen kommentarer overhovedet, siger han.