Københavns kultur- og fritidsborgmester vil ikke gå ind i sagen om den kontroversielle muslimske prædikant Taji Mustafas besøg i København. Det er op til myndighederne, hvis der finder injurier sted, siger borgmesteren.

Det vækker hovedrysten, at nogle vil invitere talere som den britiske muslimske prædikant Taji Mustafa til Danmark, men det er op til myndighederne at træde til, hvis der sker lovbrud.

Sådan lyder reaktionen fra Københavns kultur- og fritidsborgmester, Carl Christian Ebbesen (DF), forud for Taji Mustafas besøg i Korsgadehallen på Nørrebro i København søndag til den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrirs årlige konference.

»Jeg undrer mig over, at der er mennesker i Danmark, der inviterer en så yderligtgående taler hertil. Men vi har ytringsfrihed i Danmark, og jeg kan ikke forhindre nogen i at fremsætte kontroversielle ytringer. Hvis ytringerne er i strid med straffeloven, så er det en sag for politiet og domstolene,« siger Carl Christian Ebbesen i en skriftlig kommentar.

Carl Christian Ebbesen afviser dermed på forhånd at understrege over for Hizb ut-Tahrir, at Taji Mustafa søndag ikke skal komme med ytringer, han kan straffes for. Taji Mustafa har blandt andet udtalt sig imod homoseksualitet og talt for et væbnet oprør mod magthaverne.

Socialdemokraternes integrationsordfører i Københavns borgerrepræsentation, Lars Aslan Rasmussen (S), har ellers opfordret Carl Christian Ebbesen til at gå ind i sagen om Taji Mustafa forud for konferencen.

Venstre og Dansk Folkeparti har samtidig opfordret regeringen til at se på, om man kan ændre reglerne, så man kan afvise personer med ekstremistiske holdninger fra at rejse ind i Danmark eller benytte sig af offentlige lokaler.