Efter halvandet år med corona har de danske skoleelevers ungdomsliv været udfordret. De har både skullet finde sig i fjernundervisning, nedlukning af skole, fritidsklubber og -aktiviteter, og at den daglige gang med skolekammeraterne har været på pause.

Det er gået voldsomt ud over både den faglige og sociale trivsel for særligt de ældste elever i København.

Det viser en ny national trivselsundersøgelse, hvor halvdelen af de ældste elevers svar viser en direkte tilbagegang i trivslen. Men nu vil Københavns Kommune sætte massivt ind og vende skuden for de unge.

»Vi skal huske, at tre ud af fire af de store elever stadig svarer, at de er glade for deres skole. Men undersøgelsen bekræfter det billede, vi kender fra andre rapporter de seneste år. Flere unges sociale trivsel er udfordret, og flere oplever faglig præstationsangst,« siger børne- og ungdomsborgmester i København Jesper Christensen (S) og fortsætter:

»Især de ældste pigers trivsel er i stigende grad presset. Det skal vi tage alvorligt. Derfor sætter vi ind med en række tiltag, der på hver sin vis skal styrke trivslen både i og uden for skolen.«

I den nye budgetaftale har kommunen derfor afsat 28 millioner kroner om året til forbedring af trivslen.

De skal helt konkret gå til flere lejrskoler, federe aktiviteter i ungdomsklubberne og individuelle elevsamtaler om trivsel og faglighed for alle udskolingseleverne.

Derudover har Borgerrepræsentationen vedtaget et forslag fra Ungerådet KBH om, at der i de københavnske folkeskoler årligt skal være en fælles drøftelse og dialog i klassen om trivsel.

»Det handler både om at styrke den sociale og den faglige trivsel, som ofte er hinandens forudsætning. Det er svært at lære nyt, hvis man trives dårligt. Vi vil styrke trivslen med flere lejrskoler, individuelle fokussamtaler til alle elever om deres faglige udvikling og sociale trivsel og ikke mindst skabe mere livsduelige unge gennem en markant styrkelse af vores ungdomsklubber,« siger Jesper Christensen.

Eleverne selv har været med til at udvikle tiltagene. For eksempel har Københavns Fælleselevråd opfordret til at indføre individuelle fokussamtaler for alle elever, efter de har prøvet det af på en række pilotskoler, der vendte positivt tilbage.

Et engagement fra de unge, som Jesper Christensen er yderst glad for. De unge skal nemlig høres, og deres medindflydelse er ifølge borgmesteren en af nøglerne til en god trivsel.