Borgmester Thomas Gyldal havde en nøglerolle ved S-formand Mette Frederiksens første vigtige pressemøde i valgkampen, som også foregik på hans hjemmebane i Herlev.

De stod side om side, og det var faktisk Thomas Gyldal, der konkret fremlagde planen om en velfærdslov.

»Men det er ikke mig, der har fundet på loven. Jeg har bare haft en række samtaler med Mette over flere år om problemerne med, at der kommer flere ældre og børn, og hvordan det skal finansieres. Så jeg tror, det er derfor, hun har inviteret mig med til at fremlægge det,« siger Thomas Gyldal.

Men det er da usædvanligt, at det er en borgmester, der fremlægger planen om en lov på Christiansborg?

»Jeg tror bare, Mette syntes, at jeg også skulle sige noget. Men den lov er nødvendig, hvis vi skal løse problemerne med befolkningens udvikling de kommende år. Budgetloven handler om effektivisering. Velfærdsloven kommer til at handle om mennesker.«

Budgetloven er opfundet af tidligere S-finansminister Bjarne Corydon?

»Ja, men de to ting skal fungere sammen, hvor velfærdsloven bygger oven på budgetloven.«

Der går rygter om, at du skal have en central ministerpost?

»Arh, det har jeg ikke hørt noget om,« siger Thomas Gyldal.

Ministerpost eller ej så dokumenterer pressemødet, at Herlevs borgmester får stor indflydelse på politikken, hvis Mette Frederiksen blliver statsminister efter næste valg. De to har kendt hinanden godt i mange år.

Thomas Gyldal kender Mette Frederiksen helt tilbage fra DSU-tiden, hvor de sad i udvalg sammen med Frederiksens nuværende rådgiver, Martin Rossen.

Selv om Mette Frederiksen får input mange steder fra, er Thomas Gyldal en central sparringspartner for hende i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund. Det er bl.a. fra ham, hun får mere detaljeret indblik i virkeligheden ude i kommunerne.

Spørger man i S-kredse, får man at vide, at Gyldal er rigtig god til 'at sætte ord på, hvorfor velfærd er mere end tal'. Og at ministerposter først er noget, man eventuelt tænker på efter valget.