50.000 danskere har skrevet under på forslag om midlertidigt ophold til afviste familier, som ikke udsendes.

Et borgerforslag om afviste asylbørns rettigheder når onsdag 50.000 underskrifter.

Det oplyser hovedforslagsstiller Tone Olaf Nielsen, forperson for Folkebevægelsen for asylbørns fremtid.

Forslaget har til formål at forbedre vilkårene for de ifølge foreningen "cirka 130 afviste asylbørn", der befinder sig på Center Avnstrup og Udrejsecenter Sjælsmark.

- Borgerforslaget er et forsøg på i det mindste at sætte en tidsgrænse for, hvor længe et barn kan bo i dem og forbedre deres levevilkår, mens de bor der, siger forpersonen i en meddelelse.

Forslaget handler dels om, at alle "afviste familier, som politiet ikke har kunnet udsende i 18 måneder efter endeligt afslag, skal tildeles midlertidigt ophold for to år ad gangen".

Derudover ønsker forslagsstillerne - og altså også godt 50.000 danskere - at alle afviste børn "garanteres optagelse i folkeskolen og ret til mad lavet af deres forældre."

Forholdene på centrene har generelt været omdiskuterede.

I april konkluderede en Røde Kors-rapport, at børnenes psykiske trivsel på Udrejsecenter Sjælsmark er markant dårligere, end hvad der generelt ses hos jævnaldrende børn.

Det gjorde organisationen på baggrund af psykologscreeninger af i alt 56 børn.

Der vil dog gå noget tid, før borgerforslaget bliver taget op i Folketingssalen.

Folketingets Administration har nemlig meddelt, at borgerforslaget sandsynligvis vil blive behandlet i oktober - altså efter et kommende valg.

Forslaget er nu overgået til Folketingets Administration, som gennemgår det.

Herefter skal det efter planen behandles som et beslutningsforslag.

Et beslutningsforslag er ikke juridisk bindende, men pålægger som udgangspunkt regeringen at handle.

Forslaget har onsdag aften nået knap 52.000 støtter.

/ritzau/