Det skal være muligt for asylansøgere at bo og arbejde uden for asylcentrene, mener regeringen. EL og LA er positive, men forudser nogle knaster i forhandlingerne.

Egen bolig og et job med løn, som man betaler skat af. Det skal fremover være muligt for asylansøgere at leve som de fleste danskere gør i stedet for at bo på et asylcenter. Sådan lyder det i et udspil fra regeringen, der sammen med Enhedslisten og Liberal Alliance skal til at forhandle om en aftale på asylområdet.

- Vi ønsker at give asylansøgerne bedre forhold. Vi ønsker at bygge folk op frem for at bryde dem ned, derfor har vi arbejdet med et stort projekt for at se på, hvordan vi kan sikre, at asylansøgere får mulighed for at bo og arbejde uden for asylcentrene, sagde justitsminister Morten Bødskov (S) ved præsentationen af udspillet onsdag.

For at få del i muligheden stiller regeringen dog krav til asylansøgerne om, at man samarbejder med myndighederne om de ordninger, der er omkring behandlingen af asylansøgeres sager. Det vil for eksempel sige, at hvis man får afslag på asyl, skal man acceptere at blive sendt tilbage til hjemlandet, selv om man eventuelt har fået arbejde og egen bolig, og hvis der i øvrigt ikke er andre forhold, der betyder, at man ikke kan udsendes.

I Enhedslisten ser man positivt på udspillet, men politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen påpeger, at der fortsat er stor risiko for, at man vil opleve både børn og voksne, der bor årevis i asylcentre.

- Der er ingen tvivl om, at regeringens udspil betyder klare forbedringer for mange asylansøgere. Men som det ser ud nu, lægges der ikke op til, at de afviste, der ikke kan udsendes, får mulighed for at flytte ud. Det er et problem, fordi det netop er den gruppe, der sidder i årevis i centrene. Vi ved, at mange af dem bliver alvorligt syge. Vores asylsystem skal bygge mennesker op - ikke bryde dem ned, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Målgruppen er alle asylansøgere, der har opholdt sig i Danmark i mere end seks måneder fra ansøgningen om asyl, men visse grupper, for eksempel dem på såkaldt tålt ophold eller dem, som er dømt og udvist for kriminalitet, kan ikke få mulighed for at bo eller arbejde uden for asylcentrene i regeringens udspil. Arbejdet skal være lønnet og skattepligtigt, lige som det skal foregå på overenskomstmæssige vilkår. Desuden ophører retten til offentlig forsørgelse helt eller delvist, hvis man får et arbejde.

For Liberal Alliance er det afgørende, at asylansøgere, der er dømt for kriminalitet, ikke får mulighed for at arbejde og bo uden for centrene, men politisk ordfører Simon Emil Ammitzbøll er fortrøstningsfuld over for udsigten til at nå til enighed om en aftale.

- Vi skal jo have enderne til at mødes, for det har vi lavet en aftale om i forligskredsen, at vi skal, men der vil være nogle ting, der er vigtige for os i forhold til at sørge for, at det her ikke bliver en bagindgang til at få asyl, selv om man ikke har opnået asyl under normale vilkår, siger han.

Ifølge Justitsministeriet var der omkring 4.300 asylansøgere i det danske asylsystem i slutningen 2011. Cirka 1.000 af dem var afviste asylansøgere i såkaldt udsendelsesposition. Blandt de afviste, som sad i udsendelsesposition, var det kun omkring 15 procent, som selv medvirkede til udsendelse.Det vurderes, at omkring 40 procent eller cirka 1.850 personer kan få gavn af tilbuddet om udflytning og arbejde.