Lyt til artiklen

Anna Mee Allerslev betalte ikke skat af det lokale, som hun lånte af Øens Murerfirma i forbindelse med hendes 30 års fødselsdag. Men det skulle hun have gjort, fastslår eksperter.

Anna Mee Allerslev burde have betalt skat af værdien af det lokale, som hun fik stillet til rådighed på Lindgreens Alle på Amager i København til hendes private fødselsdagsfest.

Det slår to eksperter fast over for BT.

»Hun skulle have indberettet værdien af gaven i maj 2015, og er det ikke sket, så er det en fejl. Der skal betales skat af værdien af lokalelånet, når der er tale om en gave af ikke ubetydelig værdi, og derfor har hun haft pligt til at selvangive det,« siger Michael Egholm, der er revisionsekspert og direktør i firmaet Adwizer Law.

Skatteekspert og partner ved TVC Advokatfirma Torben Bagge er enig,  i at beløbet som udgangspunkt er skattepligtigt.

»Udgangspunktet her er, at enhver gave er skattepligtig så længe, at giveren er andet end familie. I praksis har man dog en bagatelgrænse, således at to flasker vin og lignende lejlighedsgaver af begrænset værdi ikke skal beskattes. Men her er det jo ikke hundredekronesedler vi taler om, men tusindkronesedler, hvis man skal leje et tilsvarende lokale,« siger han.

Som beskrevet i BT tidligere blev lokalet stillet til rådighed af Øens Murerfirma, der har et tæt samarbejde med Anna Mee Allerslevs beskæftigelsesforvaltning. Øens Murerfirma tager blandt andet imod socialt udsatte unge og ansætter dem som lærlinge. Desuden har Anna Mee Allerslev flere gange fremhævet virksomhedens sociale indsats blandt andet på sociale medier og på sin hjemmeside. Desuden udfører firmaet renoveringsopgaver for andre af Københavns Kommunes forvaltninger.

I går slog blandt andet lektor Sten Børsting fra Aalborg Universitet og professor Bent Greve fra Roskilde Universitet fast, at det var i strid med de forvaltningsretlige regler, at Anna Mee Allerslev tog imod gaven fra firmaet. Det skyldes blandt andet, at det kan så tvivl om hendes upartiskhed.

Københavns Kommune og Anna Mee Allerslev afviser kritikken og henviser til, at det var et 100 procent privat arrangement, hvorfor hun ikke mener, at det er et problem, at hun lånte lokalet.

Sagen om lokalelånet er rent skatteteknisk meget lig situationen med bryllupsreceptionen på Københavns Rådhus, som BT skrev om for tre uger siden. Her kom det frem, at Anna Mee Allerslev kvit og frit og i strid med Københavns Kommunes regler lånte rådhus-lokalerne til sit private bryllup til en værdi af 65.000 kroner, da hun holdt reception i august måned i år.

Dengang slog eksperter fast, at der var tale om et frynsegode. Det samme er tilfældet her. Forskellen er dog, at det er sværere at estimere værdien af lokalet fra Øernes Murerfirma, fordi det normalt ikke lejes ud.

»Dér må man foretage et skøn af, hvad festlokaler i området i øvrigt koster, og det er i sidste instans op til Skat at afgøre værdien,« siger Michael Egholm.

Michael Egholm tilføjer, at Anna Mee Allerslev ikke kan slippe blot ved at henvise til, at det er tale om en gave fra en privat ven.  '

»Det helt uden betydning for spørgsmålet om skattepligt, hvorvidt gaven er ydet af virksomheden eller virksomhedsejeren. Havde gaven bestået i, at festen var blev holdt det i virksomhedsejeren lejlighed, havde det været noget helt andet, men det ville være fordi, værdien formentlig ville være ubetydelig,« siger Michael Egholm.

Torben Bagge mener også, at Anna Mee Allerslevs position har betydning:

»Man vil også se skærpet på det skattemæssigt, at hun har fået lokalet i sin egenskab af at være politisk valgt og måske i den forbindelse kan hjælpe murerfirmaet ved blandt andet at tale pænt om det,« siger Torben Bagge.

I et svar til BT skriver Anna Mee Allerslev:

»Min private revisor Deloitte siger, at der var tale om en privat fødselsdag, hvor lån af kantinen svarer til en privat gave, hvilket er en såkaldt lejlighedsgave ifølge Ligningsloven. Dette er lovligt, og det følger også, at man ikke skal betale skat heraf«.