En analyse fra Social- og Indenrigsministeriet viser, at sent anbragte børn får kortere uddannelse.

Børn og unge, der for første gang anbringes, når de er 15-17 år, klarer sig på flere områder dårligere end tidligt anbragte børn.

Sådan lyder konklusionen i analysen "Tidligere anbragte som unge voksne", som Social- og Indenrigsministeriet står bag.

Her analyserer ministeriet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, hvordan tidligere anbragte, der i 2018 var mellem 25 og 29 år, klarer sig senere i livet.

Blandt dem, der blev anbragt første gang, da de var 15-17 år, har 63 procent grundskolen som højest fuldførte uddannelse, når de er 25-29 år.

Den tilsvarende andel blandt dem, som blev anbragt første gang som 0-2-årige, ligger på 52 procent.

Ministeriets egen analyse viser ifølge social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), at der skal sættes tidligt ind, når det handler om anbringelser.

- Gør vi det, lider børnene mindre skade og kan klare sig bedre i livet.

- Omvendt kan det have store omkostninger, hvis vi forsøger at trække en anbringelse unødigt ud, lyder det fra ministeren i en pressemeddelelse.

Analysen viser, at flere sent anbragte også slås mere med kontanthjælp, kriminalitet og stofmisbrug.

Af dem, som blev anbragt første gang som 0-5-årige, har 5-6 procent været i behandling for stofmisbrug i årene 2016-2018.

I samme periode har omkring 8 procent af dem, der blev anbragt som 12-17-årige, været i behandling for stofmisbrug.

Ministeriet påpeger, at det ikke direkte ud fra analysen kan konkluderes, at det kun er tidspunktet for anbringelse, som er afgørende for, hvordan barnet klarer sig.

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), som udkom kort efter nytår, viser også, at børn, der anbringes uden for hjemmet i en tidlig alder, klarer sig lidt bedre end børn, der anbringes senere.

For eksempel havde 46,9 procent af dem, der var blevet anbragt som 0-4-årige, mindst en ungdomsuddannelse som 30-årig.

For personer, der var blevet anbragt som 10-14-årige, var det 37,5 procent.

Statsminister Mette Frederiksen (S) understregede i sin nytårstale, at flere børn bør fjernes fra hjemmet i en yngre alder.

/ritzau/