Morten Bødskovs forslag om kontrol med PET er langt fra vidtgående nok, mener Amnesty International. PET skal have mulighed for at arbejde hemmeligt, understreger justitsministeren.

Regeringen vil styrke Folketingets kontrol med PETs arbejde, blandt andet brugen af hemmelige agenter. Men forslaget rækker slet ikke langt nok, lyder det fra Amnesty International, som bakkes op af Enhedslisten.

Organisationen er utilfreds med, at medlemmerne af Folketingets Kontroludvalg ikke får lov til at kommentere eller komme med forslag, ligesom de ikke må søge yderligere informationer om PETs metoder.

- Justitsministerens initiativ er en gratis omgang. Der er behov for langt stærkere mekanismer, hvis vi som samfund vil sikre, at vi har kontrol med vores efterretningstjenester og ikke ender med endnu en sag, som rejser tvivl om PETs dømmekraft og lovligheden af deres metoder, lyder det fra juridisk konsulent Claus Juul fra Amnesty i en kommentar til lovforslaget.

Amnesty opfordrer regeringen til at lade sig inspirere af Norge, hvor man har skabt en uafhængig kontrolmyndighed, som holder øje med efterretningstjenestens arbejde, men det er justitsminsiter Morten Bødskov (S) ikke indstillet på. Under et samråd med Folketingets Retsudvalg torsdag om PETs brug af hemmelige agenter understregede han vigtigheden i, at en efterretningstjeneste kan arbejde uden at blive kigget over skulderen.

- Danmark står over for en alvorlig terrortrussel, men vi har heldigvis et robust og effektivt beredskab mod terror, blandt andet fordi PET udfører fremragende stykke arbejde. Vi må ikke stikke en kæp i hjulet på PETs virksomhed, sagde Morten Bødskov under samrådet.

- PET skal have mulighed for at benytte sig af meddelere og agenter, der kan infiltrere lukkede miljøer, som man ellers ikke har adgang til. Det kan være den eneste måde, som PET kan skaffe sig vigtige oplysninger på, påpegede han.

Dansk Folkeparti er på linje med justitsministeren og advarer mod at indføre norske tilstande.

- Jeg er bekymret for, hvis man gør som i Norge, hvor alt for meget går op i bureaukrati og kontrol. Det betyder, at efterretningstjenesterne er svækkede i forhold til at arbejde frit, siger retsordfører Peter Skaarup.

Amnesty får til gengæld opbakning af regeringens støtteparti, Enhedslisten.

- Jeg har ikke set eksempler på et vestligt, demokratisk land, der har så ringe kontrolmuligheder med sin efterretningstjeneste som tilfældet er i Danmark. På det punkt er vi på linje med bananrepublikker, siger retsordfører Pernille Skipper, men understreger samtidig, at Enhedslisten vil stemme for forslaget.

- Det er ikke en optimal løsning, men vi støtter udspillet, da det er et lille skridt i den rigtige retning. Men hvis det skal have nogen effekt, så skal kontroludvalget have krav på at få oplysninger om PETs brug af civile agenter, siger hun.

Efterretningstjenestens mest profilerede civile agent er Morten Storm, der i sidste måned stod frem og fortalte, at PET - stik imod dansk lovgivning - hjalp CIA med at dræbe terrorlederen Anwar al-Awlaki i 2011. Den beskyldning ville Morten Bødskov ikke tage stilling til under torsdagens samråd.

- Jeg vil hverken direkte eller indirekte svare på omtaler af personer eller mulige operationer. Men jeg har tillid til, at PET opererer på et korrekt regelgrundlag, sagde han.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.