Efter en lang dags forhandlinger torsdag er der er i løbet af natten indgået budgetforlig i Odense Kommune.

Et bredt flertal af byrådets partier er med andre ord blevet enige om, hvordan pengene skal fordeles i 2022.

Ældreplejen var højt på agendaen hos mange af byrådets partier, allerede inden forhandlinger gik i gang, og med den netop indgåede aftale ser det ud til at være penge på vej.

Der var lagt op til, at man ville skaffe omkring 100 millioner kroner til området, og ifølge B.T. Odenses oplysninger, er det lykkedes.

Det kommer blandt andet til at betyde økonomi til 200 ekstra ansatte til at passe på kommunens ældre borgere.

Budgetforhandlingerne startede torsdag og sluttede natten til fredag ved midnatstid, men allerede inden, de egentlige forhandlinger gik i gang, stod det klart, at der var bred enighed om, at ældreområdet skulle tilgodeses med midler.

Stort set alle partier havde ældreområdet med på talepapiret, da de holdt deres budgettaler onsdag, inden den egentlige forhandling gik i gang.

Du kan få et overblik over, hvad partierne hver især har haft med til forhandlingsbordet her.

Foruden de ekstra hænder, man tilføjer området, vil man det kommende budgetår have fokus på trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Og så er det meningen, at de ældre i højere grad skal være herre over eget liv, da et af målene i aftalen er at øge de ældres livskvalitet.

Fredag klokken 10.15 bliver detaljerne i det nye budgetforlig præsenteret på rådhuset.

Her vil politikerne blandt andet redegøre for, hvordan pengene bliver fordelt i forhold til velfærd, klima og job til odenseanerne.