Statsminister Lars Løkke Rasmussen, en stribe andre V-ministre samt topembedsmænd har været stærkt involveret i regeringens omstridte landbrugspakke. Målet var ifølge flere kilder at presse daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen til at favorisere landbruget mest muligt.

Regeringstoppen har været langt mere involveret i landbrugspakken, end offentligheden hidtil har haft kendskab til. Og de embedsmænd i Miljø- og Fødevare­ministeriet, der havde til opgave at skrue regeringens landbrugspakke sammen i efter­året 2015, blev formentlig udsat for et langt mere systematisk pres fra Venstre og landbruget, end det hidtil har været fremme.

Embedsfolkene blev over flere måneder indkaldt til en række møder med stats­minister Lars Løkke Rasmussen (V) og flere af hans topembedsmænd.

På andre møder blev embedsmændene sat over for en stribe Venstre-ministre, hvis ressortområder meget lidt eller slet intet har med landbrug og miljø at gøre, såvel som repræsentanter fra landbruget og deres advokat.

Ifølge flere centrale kilder handlede møderne især om at lægge maksimalt pres på daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og hendes embedsfolk for at få dem til at levere en politiske pakke, der gavnede landmændene mest muligt.

»Alle de møder handlede om at presse Eva Kjer Hansen og embedsfolkene til at levere. Vi havde lovet den landbrugspakke, og den skulle bare igennem. De fik klar besked,« forklarer en central kilde, der ønsker anonymitet.

På trods af presset fra Venstre fik embedsmændene i Miljø- og Fødevareministeriet i december skruet en landbrugspakke sammen, der indeholdt en række kompenserende miljøtiltag, som umiddelbart opvejede, at landbruget fik lov til at udlede mere kvælstof. Alligevel eksploderede sagen, da Berlingske i februar kunne afsløre, at pakken ifølge eksperter var mere skadelig for miljøet i især de førstkommende år, end ministeren havde oplyst Folketinget. Efterfølgende trak daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen sig fra posten, da et flertal i Folketinget udtrykte mistillid til hende.

De nye oplysninger kaster lys over for­løbet, mener Asbjørn Sonne Nørgaard, professor ved Institut for Statskundskab på SDU.

»Der var store ting på spil for Venstre, som ville gøre sig til for baglandet i landbruget, og derfor var det afgørende at gennemføre en pakke til gavn for erhvervet. Det bi­drager til at forklare, hvorfor ministeriet og embedsmændene senere gjorde sig så store anstrengelser for at undgå en debat om miljø­omkostningerne de første år. Politisk var det vigtigt, at der ikke blev lagt hindringer i vejen for pakkens vedtagelse,« siger han.

S kræver samråd

Socialdemokraternes miljø- og fødevare­ordfører, Simon Kollerup, vil nu bede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) forklare sig.

»Det, som lignede en svær grad af magt­arrogance hos én enkelt minister, viser sig nu at være en tilstand, som har præget hele regeringen. Derfor indkalder jeg i første omgang fagministeren i samråd for at redegøre for, om hele regeringstoppen aktivt har tilsidesat klokkeklare advarsler,« siger han.

Tidligere har embedsmænd og forskere til Berlingske fortalt, at de oplevede et usædvanligt pres for at levere bestemte resultater til regeringen. Indtil nu har det i den offentlige debat fremstået, som om det pres primært kom fra Eva Kjer Hansen.

Men flere kilder fortæller, at Eva Kjer Hansen samtidig var under stort internt pres i Venstre for at levere en mere vidtgående landbrugspakke. Blandt andet var hun i defensiven under flere gruppemøder, fortæller et landbrugsvenligt V-folketingsmedlem:

»Der var et voldsomt pres, fordi det var sidste chance, hvis ikke landbruget skulle gå over til Liberal Alliance. Eva leverede ikke til tiden. Det, hun kom tilbage med, var ikke godt nok i forhold til det, vi gik til valg på.«

Allerede 31. august 2015 indledte statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans nærmeste embedsmænd, departementschef Christian Kettel Thomsen og departementsråd Tanja Franck, en møderække med den lille håndfuld embedsmænd fra Miljø- og Fødevareministeriet, der havde hoved­ansvaret for landbrugspakken. De i alt seks møder fandt sted på Marienborg og i Statsministeriet, og Lars Løkke Rasmussen deltog selv i to af møderne.

Høj prioritet

Ifølge lektor i forvaltningsret ved Roskilde Universitet Pernille Boye Koch illustrerer mødeaktiviteten, at landbrugspakken har haft meget høj prioritet for regeringstoppen.

»En så omfattende møderække med toppen af Venstre, topembedsmænd og andre aktører tyder på, at det pres, som ramte embedsmændene, var meget bredt forankret,« konstaterer Pernille Boye Koch, der også er fhv. folketingssuppleant for de Radikale.

En af de ivrigste Venstre-fortalere for en landbrugsvenlig pakke var ifølge flere kilder erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, der også deltog på flere af møderne med embedsfolkene fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Embedsmændene blev også indkaldt til et møde med undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V), energiminister Lars Christian Lilleholt (V), transportminister Hans Christian Schmidt (V) og daværende uddannelses­minister Esben Lunde Larsen (V). Ministre, hvis ressortområder formelt har meget lidt med landbrug og miljø at gøre.

V troede ikke på advarslerne

Ifølge en central kilde var årsagen til møderne, at venstrefolkene ikke troede på embedsfolkenes advarsler om, at regeringens valgløfter til landbruget i form af den såkaldte 16-punktsplan ikke kunne gennem­føres, fordi det ville skade miljøet og være i strid med EU-reglerne.

»Eva Kjer Hansen fik et klart mandat fra statsministeren til at få den plan igennem. Så har alle mulige embedsmænd ovre i hendes ministerium råbt og skreget om, at det ikke var muligt, fordi det ville være i strid med det ene og det andet. I den situation var det vigtigt, at en bred koalition af ministre lagde pres på Eva Kjer Hansen og embedsværket,« fortæller den centrale kilde.

V-ministrene var især kritiske over for, at pakken også skulle indeholde miljøvenlige tiltag, fortæller en tredje central kilde:

»På flere møder udsatte Venstre-folkene embedsmændene for vedvarende skeptiske spørgsmål om, hvorfor man ikke bare kunne gennemføre 16-punktsplanen uden at kompensere med andre miljøvenlige indsatser. Det var et ret usædvanligt forløb. Opfattelsen i ministeriet undervejs i forløbet var, at det sværeste ved landbrugspakken var at få den igennem Venstre-ministrene og Venstres folketingsgruppe.«

Til møde hos Gade

Embedsmændene bag landbrugspakken blev midt i november også kaldt til møde hos Venstres gruppeformand, Søren Gade, sammen med landbrugsvenlige folk som leder af advokatfirmaet Bech-Bruuns miljøretsgruppe, Håkun Djurhuus, og greve Michael Brockenhuus-Schack, tidligere formand for organisationen Landbrug & Fødevarer.

I oppositionen finder man de nye oplysninger opsigtsvækkende.

»Den store involvering fra andre Venstre-ministre og statsministeren selv er formentlig forklaringen på, hvorfor Folketinget kunne ende med at få et manipuleret regnskab for landbrugspakken. Skurken i denne sag lader til at være væsentlig større end den minister, der faldt,« siger miljøordfører Maria Reumert Gjerding (EL).

Tidligere miljøminister Ida Auken (R) kalder det »brutalt, at regeringen sender et helt ministertæskehold efter en håndfuld embedsmænd for at få dem til at makke ret.«

Ifølge de Konservatives miljøordfører, Rasmus Jarlov, giver de nye oplysninger en bedre forståelse af Venstres ageren undervejs, hvor Lars Løkke Rasmussen i første omgang ikke ville slippe sin minister, men ganske usædvanligt truede med folketingsvalg.

»Det har ikke givet mening for os, at vores manglende tillid til ministeren skulle udløse en regeringskrise. Hvis hele Venstre har stået bag ministeren og lagt pres på hende, er det mere logisk. Men det fritager naturligvis ikke ministeren for ansvaret for at have lagt forkerte oplysninger frem,« siger Rasmus Jarlov.

Tavse ministre

Det har ikke været muligt for Berlingske at få de omtalte V-ministre i tale. Heller ikke tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil udtale sig. Venstres gruppe­formand, Søren Gade, bekræfter dog, at Eva Kjer Hansen var under pres.

»Pakken var oppe at vende på flere af Venstres gruppemøder. Flere partifæller var optaget af, at Eva skulle levere varen. Det har ikke været nemt for hende. Men det lykkedes for Eva at få pakken gennem Folketinget og opfylde et centralt valgløfte,« siger Søren Gade.

Han mener ikke, der er noget usædvanligt ved de forskellige topembedsmænds og Venstre-ministres involvering i landbrugspakken:

»Jeg tror, det skyldes, at landbrugspakken vedrører statens finanser, og at den var en del af regeringsgrundlaget og et centralt løfte i valgkampen.«

Advokat Håkun Djurhuus og greve Michael Brockenhuus-Schack vil ikke udtale sig om deres møde med embedsmændene. Men Søren Gade fortæller:

»Håkun og Michael havde inviteret sig selv ved at sende en mail til mig. De ville gerne af med budskabet om, at de var meget interesserede i, at 16-punktsplanen blev gennemført.«

Hvorfor er landbrugspakken egentlig så vigtig, at Venstre er klar til at inddrage hele regeringstoppen?

»Fordi landbruget har været prygelknabe for hele speltsegmentet i København i årevis.«