Foto: Mads Jensen

Velgørende organisationer står til at miste millioner, mens store politiske ungdomspartier skal forgyldes.

Det viser et internt notat fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der fordeler 120 mio. kr. til børne-og ungdomsorganisationer fra Kulturministeriets Tipsmidler.

Helt konkret har en arbejdsgruppe i DUF siden marts sidste år arbejdet på en ny fordeling, at de mange millioner, der kommer fra det statsejede Danske Spils overskud.

Ifølge notatet er arbejdsgruppens forslag, at organisationer som Ungdommens Røde Kors, Red Barnets Ungdom og Dansk Flygtningehjælp Ungdom vil vinke farvel til millioner af kroner. Modsat vil bl.a. Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og Venstres Ungdom få henholdsvis 121.000 kr. og 105.000 kr. mere i posen, afslører det interne DUF-notat, som BT er i besiddelse af.

I notatet står direkte, at Ungdommens Røde Kors risikerer at miste 1.912.572 kr., svarende til ca. ⅓ af organisationens nuværende tilskud.

»Det er skræmmende, at DUF vælger at beskære dem, der har det allersværest. Vi har 170.000 børn og unge i Danmark, som ikke vil kunne opleve at være en del af et fælleskab, hvis ikke URK var der. Det er dem, DUF rammer med det her - til fordel for de priviligerede,« siger formanden for Ungdommens Røde Kors Amalie Utzon.

Hun fortæller, at omfordelingen vil have alvorlige konsekvenser for eksempelvis organisationens indsatser, der retter sig mod børn på krisecentre, børn og unge som er anbragte udenfor eget hjem og unge, der kommer på organisationens godt 70 lektiecafeer.

Amalie Utzon anklager også DUF for at begå underhåndsaftaler og nærmest true organisationerne til tavshed.

I kommissoriet for arbejdsgruppen i DUF står, at formålet er, at ‘evaluere og komme med et udkast til nogle reviderede tilskudsregler’.

Amalie Utzon oplyser, at arbejdsgruppen var nået til enighed i det tidlige efterår.

»Vi var indstillede på, at de sociale organisationer skulle fastfryses på det niveau, vi ligger på i dag - og de facto miste penge, « siger hun.

På et møde i oktober lå der et nyt forslag, som ‘med et aftalt flertal’, blev støttet af alle arbejdsgruppens medlemmer med undtagelse af de velgørende organisationer, fortæller hun.

»Det vidner om underhåndsaftaler. Hvordan det kan være en åben og gennemsigtig proces, når man i sidste øjeblik fjerner grundlaget for et stabilt og rimeligt tilskud til de sociale organisationer?,« spørger Amalie Utzon.

Forløbet bliver endnu mere kontroversielt af, at Ungdommens Rødekors angiveligt er blevet truet til ikke at fortælle offentligheden om deres sparekost til fordel for de unge politikere.

»Vi er da meget bekymrede for konsekvenserne ved en offentlig interesse i sagen. Vi har fået at vide, at det er ikke styrker os - tværtimod - hvis vi fortæller, om det her offentligt. Når man gør det klart, at det ikke gavner en organisation at udtale sig, når deres skøn skal udmåles, så har man en meget problematisk kultur, hvor skønnet bestemt ikke bliver på objektive kriterier,« siger Amalie Utzon, der oplyser, at truslerne kommer ‘helt fra toppen’ i DUF’.

Formanden for Dansk Ungdoms Fællesråd, Kasper Sand Kjær, afviser, at organisationen truer medlemmer til tavshed i striden om tipsmidler.

»Det kan jeg slet ikke genkende. Vi har signaleret klart og tydeligt, at folk kan sige, hvad de vil. Det er en meget alvorlig anklage, og jeg er meget uforstående over for den. Forløbet har været langt, åbent, inddragende og er noget af det mest demokratiske, jeg har været med til,« siger formanden, der selv har været formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i København og er stadig aktiv DSU'er.

»Det er ikke til at sige, hvem der bliver skåret. Tilskudene afhænger af, hvordan organisationerne ser ud, når de nye regler træder i kraft,« siger han.

Forslaget, der er vedtaget af DUFs styrelse, er nu sendt i høring hos DUFs medlemsorganisationer. Fristen for svar er 1. februar.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.