Et hemmeligt dokument fra Politiets Efterretningstjeneste modsiger Venstres forklaring om, hvorfor partiet alligevel ikke vil gøre undervisning i Muhammedkrisen obligatorisk i skolen.

Venstre har begrundet sin kovending med en sikkerhedsvurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET). Men PET-vurderingen var den samme, da partiet var bannerfører for forslaget.

Det kan B.T. afsløre efter at være kommet i besiddelse af en PET-vurdering, som Venstre fik tilsendt sidste år.

»Det er jo decideret usandt, når Venstre siger, at forudsætningerne har ændret sig,« lyder reaktionen fra undervisningsordfører Jacob Mark (SF).

Venstre har i flere år været stor fortaler for at gøre undervisning i Muhammedkrisen obligatorisk i folkeskolen og selv været med til at stille forslag om det ad to omgange.

Men efter at være gået i regering er partiets holdning pludselig den diametralt modsatte.

Da forslaget blev debatteret i folketingssalen i midten af maj, sagde Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, igen og igen fra talerstolen:

»Forudsætningerne for forslaget har ændret sig.«

Hun henviste flere gange til en sikkerhedsvurdering og gav indtryk af, at den er ny:

»Det der er forskellen, er jo, at vi nu har fået en vurdering af det her forslag,« sagde hun.

»Vurderingen er altså, at forslaget ikke fjerner risikoen for den enkelte lærer. (...) Den vurdering ændrer simpelthen forudsætningen for selve forslaget.«

Men sikkerhedsvurderingen er ikke ny.

Allerede sidste år fik Venstre og Folketingets øvrige partier tilsendt PET-vurderingen i forbindelse med et forhandlingsmøde om undervisning i Muhammedkrisen 16. september.

Konklusionerne i den vurdering er identiske med konklusionerne i den PET-vurdering, som Justitsministeriet har lagt frem i maj i år i forbindelse med behandlingen af det genfremsatte forslag i Folketinget.

PET-vurdering dateret 15. september 2022 (tv.) og Justitsministeriets videregivelse af PET-vurdering 12. maj i år (th.). De gultmarkerede sætninger er identiske i de to dokumenter.
PET-vurdering dateret 15. september 2022 (tv.) og Justitsministeriets videregivelse af PET-vurdering 12. maj i år (th.). De gultmarkerede sætninger er identiske i de to dokumenter.
Vis mere

Konklusionen i begge dokumenter er først og fremmest, at det ikke er muligt at vurdere den sikkerhedsmæssige betydning af det konkrete forslag om at gøre undervisning i Muhammedkrisen uden krav om undervisning i Muhammedtegningerne obligatorisk.

Generelt kan undervisning i Muhammedkrisen dog medføre ‘negative reaktioner’, som kan have ‘sikkerhedsmæssige konsekvenser’, konkluderer PET. Det kan desuden få ‘betydelige sikkerhedsmæssige konsekvenser’ for Danmark og den enkelte underviser, hvis der indgår visning af Muhammed-tegningerne i undervisningen.

Ud over den skriftlige PET-vurdering blev Folketingets partier inklusive Venstre også orienteret mundtligt om de sikkerhedsmæssige perspektiver på to forhandlingsmøder om undervisning i Muhammedkrisen, der fandt sted 11. februar og 16. september sidste år. Det oplyser flere kilder til B.T., og ifølge en dagsorden fra mødet i september deltog PETs øverste chef, Finn Borch Andersen, og besvarede sikkerhedsmæssige spørgsmål.

Efter Venstre var blevet orienteret om de sikkerhedsmæssige forhold både mundtligt og skriftligt sidste år, var partiet fortsat stor fortaler for at gøre undervisning i Muhammedkrisen obligatorisk. Så stor fortaler, at partiet for anden gang var med til at fremsætte et beslutningsforslag om det i folketingssalen 5. oktober 2022.

Venstres forklaring på, hvorfor partiet ikke længere støtter forslaget, giver ingen mening, lyder kritikken fra SF og DF.

»Venstre står og lader, som om der er sket noget banebrydende nyt, men det er præcis den samme vurdering som før valget,« lyder det fra Jacob Mark (SF).

»Der er intet nyt sket siden valget andet end, at Venstre er kommet i regering,« siger han.

DF er enig.

»Forklaringen giver ikke nogen mening, for sikkerhedsvurderingen er for mig at se fuldstændig den samme. Det lugter mere af, at Venstre er gået i regering,« siger Mette Thiesen, undervisningsordfører for DF.

B.T. har spurgt Venstre, hvorfor partiet begrunder kursændringen med en sikkerhedsvurdering fra PET, når sikkerhedsvurderingen var den samme, dengang Venstre støttede forslaget.

Undervisningsordfører Anni Matthiesen afviser at stille op til interview. I et skriftligt svar gentager hun, at Venstres kursændring skyldes en sikkerhedsvurdering.

»Præmissen om, at obligatorisk undervisning i Muhammedkrisen vil fjerne eller reducere risikoen for den enkelte lærer, kan ikke underbygges af vores sikkerhedstjenester. Vi har fået en orientering om, at vurderingen er, at forslaget ikke vil gøre en positiv forskel for lærernes sikkerhed,« udtaler hun.

Det står ikke i PETs vurdering, at forslaget ikke vil gøre en positiv forskel for lærernes sikkerhed. B.T. har spurgt Anni Matthiesen, hvor hun har den formulering fra, men hun har ikke svaret.

PET har ingen kommentar.

Der er samråd om sagen torsdag, hvor børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og justitsminister Peter Hummelgaard (S) skal forklare regeringens linje.