Foreningen Søstre mod Vold og Kontrol bryster sig af at kæmpe for kvinders rettigheder. Men den mission blev der sidste år sået alvorlig tvivl ved.

Rygter om, at foreningen underordner sig islams dogmer og udelukker kvinder, begyndte at florere.

Samtidig blev foreningen beskyldt for nepotisme og dokumentfalsk.

I marts 2021 fremsendte de borgerlige partier i Odense derfor et forslag om at igangsætte en undersøgelse.

Det blev dog nedstemt af de røde partier.

Men i begyndelsen af 2022 besluttede byrådet alligevel at undersøge nogle af de rygter og påstande, der florerede omkring Søstre mod Vold og Kontrol.

Resultaterne af den undersøgelse blev i dag fremlagt af advokat Rikke Søgaard Berth på Odense Rådhus.

Byrådet havde opsat fire påstande, som de ønskede svar på i advokatundersøgelsen:

  • Foreningen Søstre mod Vold og Kontrol udelukker medlemmer.
  • Foreningen lægger pres på tidligere medlemmer.
  • Foreningen begår dokumentfalsk.
  • Foreningen har berøringsangst over for kvinder i muslimske familier.

Advokatfirmaet skulle med besvarelserne af disse punkter vurdere, om foreningen skulle tilbagebetale en del af det tilskud, som den modtager fra kommunen.

Den undersøgelse slår nu fast, at det ikke er tilfældet.

Advokatfirmaet har nemlig ikke fundet beviser for, at forengingen skulle have udelukket eller lagt pres på medlemmer.

Ligesom der heller ikke er fundet bevis for, at der skulle være begået dokumentfalsk.

»Vi finder i forlængelse heraf ikke, at kommunen har retligt grundlag for at foretage politianmeldelse,« står der i rapporten.

Udviklingschef og direktør i foreningen Søstre mod Vold og Kontrol, Maja Løvstrup, understreger efter rapporten er fremlagt, at der ikke er hold i én eneste af de anklager, der er blevet rettet mod foreningen.

»Vi er naturligvis ærgerlige over, at anklagerne har hængt over hovedet på os,« siger Maja Løvstrup efter advokatundersøgelsens konklusion ligger klar.

»Nu vil vi gerne se fremad og fokusere på vores vigtige arbejde med at bekæmpe negativ social kontrol og vold mod kvinder.«

Hvad angår spørgsmålet om berøringsangst, forklarer advokat Rikke Søgaard Berth, at det har været svært at vurdere som advokat.

Hun slår dog fast, at de mange interviews og udsagn bærer præg af uenigheder.

Advokatselskabet bag undersøgelsen foreslår derfor, at man i aftalen mellem kommunen og foreningen fremadrettet kan tydeliggøre, hvad der kræves af foreningens indsats i forhold til borgerne.