Mens der på Borgen er bred enighed om, at danskerne skal blive længere på arbejdsmarkedet, nyder folketingspolitikerne godt af lukrative pensionsvilkår for væsentlig kortere tid i arbejdstøjet.

Sagen er den, at folketingsmedlemmer med 'blot' 20 års tjeneste kan se frem til at modtage 30.843 kr. i pension.

Hver måned. Resten af livet.

10 kilometer vest for Christiansborg sidder Kaare Viggo Kjær-Madsen i et parcelhus i Brøndbyøster.

Kaare Viggo, Brøndby, 15. maj 2019.
Kaare Viggo, Brøndby, 15. maj 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen
Vis mere

Han er 72 år, folkepensionist på syvende år med 33 års embede i det offentlige bag sig og modtager ud over folkepensionen hver måned 18.633 kr. før skat i tjenestemandspension.

Kaare Viggo Kjær-Madsen ser sig selv som en privilegeret pensionsmodtager, da mange andre danskere sidder til en langt lavere månedlig ydelse.

Og netop derfor forstår han ikke, hvorfor folketingspolitikere skal forgyldes unødigt.

»Hvorfor er arbejdet på Christiansborg så meget mere voldsomt, at de skal have det dobbelte eller tredobbelte i pension? Det kan jeg ikke se det fornuftige i.«

Som folketingspolitiker optjener du for hvert år på Borgen et beløb til din pension, og når du har siddet der i 20 år, ender du på det maksimale beløb, der er 30.843 kr. om måneden.

Dertil kommer ministerpensionen, der giver 23.009 kr. om måneden ekstra, hvis du kan skrive minister på minimum otte år af dit cv.

Det betyder, at eksempelvis finansminister Kristian Jensen fra Venstre, der har siddet mere end 20 år i Folketinget og været minister i mere end otte år, samlet set – ud over folkepension – lige nu står til 53.852 kr. om måneden, når han går på pension.

Derudover vil han få udbetalt den pension, han måtte have tjent før sin politiske karriere, og den pension, han kommer til at tjene efterfølgende, hvis han forlader politik.

Partier klar til at droppe pensionen

På flere kontorer på Christiansborg deles Kaare Viggo Kjær-Madsens frustration over politikernes pension.

SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige oplyser alle til B.T., at de ønsker et opgør med folketings- og ministerpensionen.

I stedet vil de have en ordning, hvor en procentdel af lønnen indbetales på en pensionskonto, som man kender det fra det normale arbejdsmarked.

»Vi taler rigtig meget om, at danskerne skal være længere på arbejdsmarkedet, og der er det vigtigt, at folketingsmedlemmernes regler ikke er mere gunstige end resten af befolkningens. Jeg synes ikke, der er nogen rimelighed i, at man skal tjene over 30.000 kroner hver måned, når man har været i Folketinget i 20 år,« siger Peter Skaarup, der er gruppeformand i Dansk Folkeparti.

Tilbage i Brøndbyøster mener Kaare Viggo Kjær-Madsen, at de folkevalgte på Christiansborg burde få folkepension og en procentsats af lønnen 'ligesom alle os andre'.

»Jeg er med på, at de har et job med et stort ansvar, men de får også en pæn løn for det arbejde, de udfører. Samtidig er der en række fordele, der følger med embedet. Fx transport og bolig.«

»Og det er helt fint, så længe de er aktive,« siger han og fortsætter:

»Men når de ikke er aktive, er de ikke mere nedslidte end en arbejdsmand eller kontorarbejder, og så skal de ikke have mere end almindelige mennesker. Fordi de er ikke mere nedslidte.«

V og S rykker sig ikke

I 2014 nedsatte den daværende regering den såkaldte Vederlagskommission, der havde til formål at se på de danske fuldtidspolitikeres løn- og pensionsvilkår.

Kommissionens forslag til pensionsordningen var, at man gik hen til en normal arbejdsmarkedsmodel, mod at alle folketingspolitikere fik en lønstigning på 15 procent.

Kaare Viggo, Brøndby, 15. maj 2019.
Kaare Viggo, Brøndby, 15. maj 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen
Vis mere

Den del var der ikke enighed om, og derfor blev der 'kun' ændret i folketingsmedlemmernes pensionsalder, da der i 2016 blev vedtaget en ny pensionsaftale.

Og det er den aftale, som Venstre henviser til, da B.T. spørger, om de sammen med blandt andet SF og Dansk Folkeparti vil ændre pensionsaftalen.

'Vi ændrede jo netop på reglerne, således at folketingsmedlemmers pensionsalder fremadrettet ligestilles med lønmodtageres, så derfor mener vi ikke, at der er behov for at ændre yderligere på det,' oplyser Karen Ellemann, der er gruppeformand i Venstre, i et skriftligt svar.

Også Socialdemokratiet henviser til den aftale, når de over for B.T. argumenterer for, hvorfor de ikke vil ændre folketingspolitikernes pensionsvilkår.