De Radikale vil ikke være med til at rulle stramningen af dagpengereglerne tilbage, selv om nye tal viser, at knap 51.000 danskere har opbrugt retten til dagpenge inden for de seneste to år.

»Vi bakkede op om ændringerne i 2010, fordi en fireårig dagpengeperiode er for lang. Derfor støttede vi - og støtter fortsat - en toårig periode,« siger arbejdsmarkedsordfører Nadeem Farooq (R).

De borgerlige partier - heriblandt de Radikale - vedtog i 2010 en halvering af dagpengeperioden fra fire til to år, ligesom genoptjeningsperioden blev fordoblet fra 26 til 52 uger. De Radikale er dog modtagelig for gode idéer fra dagpengekommissionen, der til efteråret kommer med anbefalinger til et nyt dagpengesystem.

»Vi vil gerne se på, om man kan gøre andre ting, der betyder, at man kan opnå noget tryghed, samtidig med at man bevarer incitamentet til at søge mere intensivt efter arbejde, som man har, når man har en toårig dagpengeperiode,« siger Nadeem Farooq.

Han erkender, at de 50.648 personer, der har mistet retten til dagpenge i 2013 og 2014, ligger milevidt fra antagelsen af, at kun 2.000-4.000 ledige ville opbruge dagpengeretten årligt.

»Det er rigtig mange mennesker, som har opbrugt dagpengeretten. Det understreger, hvor dyb den økonomiske krise har været,« siger ordføreren.

»Det hører dog med til historien, at mange af dem er blevet omfattet af andre ydelser. Så det antal personer, der står uden offentlig forsørgelse, er markant mindre,« siger Nadeem Farooq, der beskriver sin forventninger til et nyt dagpengesystem således:

»Det er vigtigt, at vi får skabt en balance mellem økonomisk tryghed og sikkerhed, og på den anden side et dagpengesystem, som gør, at ledige hurtigt kommer ind på arbejdsmarkedet. Og så skal vi samtidig have et system, der er mere enkelt, men også mere retfærdigt, end i dag.«