Fotomontage
Fotomontage

Her kommer 10 nyttige og vigtige råd til, hvordan du sikrer dig at betale mindst muligt (den korrekte) skat.

Ifølge revisorvirksomheden Deloitte er der mange danskere, som går deres årsopgørelse igennem lidt for hurtigt. Og der kan være mange penge at hente.

»Alt for mange danskere haster igennem systemet og snyder dermed sig selv for potentielt tusindvis af kroner. Slået sammen kan de mange fradrag have en stor indflydelse på det endelige resultat. Der er derfor god økonomi i at sætte et par timer af til at tjekke, om alt også er, som det skal være,« siger skatteekspert Doris Erlandsen fra Deloitte i en pressemeddelelse.

Minister / Mikkel

Hun lægger vægt på, at man især skal være opmærksom på, at der formentlig også kommer ændringer i ens skatteforhold, hvis man bliver fraskilt eller flytter.

Se herunder Deloittes 10 bud på poster på årsopgørelsen, som de anbefaler, man som minimum bør kontrollere er korrekte. Der er dog et andet fradrag, som er ret let at kontrollere, og som man bør nævne. Her er der tale om dit fagforeningskontingent. Her kan du få et årligt fradrag på op til 6.000 kroner.

1. Håndværkerfradrag

Du kan for 2015 få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. inkl. moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Fradraget er for alle medlemmer af husstanden, der er fyldt 18 år senest d. 31. december 2015. Et ægtepar eller samlevende par kan således få fradrag på op til 30.000 kr.

For helårsboliger er det et krav, at du boede i boligen, mens arbejdet blev udført. For fritidsboliger kan fradraget kun anvendes af ejeren og ejerens ægtefælle.

Få at få fradrag skal du indtaste beløbet via TastSelv. Husk efterfølgende at tjekke, at det rent faktisk er med på årsopgørelsen.

Du skal have betalt for arbejdet senest den 29. februar 2016 for at få fradrag i 2015.

2. Befordringsfradrag

Du er berettiget til befordringsfradrag, hvis afstanden fra din bopæl til din arbejdsplads er mere end 12 km, uanset om du cykler eller kører i bus, bil eller tog.

Hvis befordringsfradraget er fortrykt, så tjek, at det er den korrekte strækning og det korrekte antal dage. Hvis det ikke er fortrykt, skal du selv angive det. Her kan du med fordel anvende SKAT's beregningsmodel, men husk at angive det korrekte arbejdssted og det korrekte antal dage.

Får du transporten betalt af din arbejdsgiver - for eksempel ved pendlerkort, fri bil eller varebil - skal du sørge for, at der ikke står et befordringsfradrag på din årsopgørelse, da du ellers kan risikere, at fradraget bliver beskattet som personlig indkomst.

3. Underholdsbidrag og børnebidrag

Du bør altid kontrollere, om underholds- og børnebidrag er indberettet korrekt, ligesom du selv skal huske at skrive bidrag på, som er aftalt privat.

Du har ret til fradrag for børnebidrag, indtil dit barn er fyldt 18 år, hvis du er blevet separeret, skilt, eller jeres samliv er ophævet. Du har også ret til fradrag for børnebidrag til børn, du har fået uden for ægteskab, såfremt barnet ikke bor hos dig. Dog er der ikke fradrag for et årligt beløb på 1.776 kr. (2015).

Har I som forældre fælles forældremyndighed, og bor barnet hos jer på skift, anses barnet for at bo, hvor det er registreret med folkeregisteradresse.

Herudover er der fradrag, hvis du betaler ægtefællebidrag. Hvis du omvendt modtager ægtefællebidrag, skal du betale skat af beløbet.

4. Rejsefradrag

Hvis du har været på en rejse af 24 timers varighed med overnatning i forbindelse med dit job, har du ret til at få fradrag for dine udgifter, enten de faktiske udgifter eller med en standardsats, dog maksimalt 25.900 kr. i 2015. Husk, at der ikke længere er nogen bundgrænse.

Er udgifterne allerede dækket af din arbejdsgiver, kan du stadig få fradrag for småfornødenheder. Her er fradraget 117,75 kr. pr. døgn.

5. Fradrag for velgørenhed

Du er berettiget til fradrag for gaver til velgørende foreninger og organisationer, der er godkendt af SKAT. Du kan få fradrag for maksimalt 15.000 kr. i 2015, og der er ikke længere nogen nedre bagatelgrænse.

For at få fradrag, skal foreningen dog forinden have indberettet beløbet til SKAT. Hvis du har givet foreningen dit CPR-nr., bør det ske automatisk, men det er altid en god ide selv at tjekke efter.

6. Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat er som udgangspunkt fortrykt på årsopgørelsen. Ejer du flere boliger, eller er du flyttet i løbet af året, bør du dog tjekke, at du kun betaler skat for den bolig, du bor i, og i den periode, du bor i den.

7. Køb og salg af værdipapirer

Køb og salg af danske værdipapirer bliver som udgangspunkt indberettet af bankerne til SKAT. Dog bør du altid kontrollere, at handlerne er registreret korrekt, da der kan være fejl i anskaffelsessummerne. Det har stor betydning, såfremt du senere vil have fradrag for et eventuelt tab.

8. Udenlandske ejendomme, bankkonti og investeringer

SKAT har ikke oplysninger om udenlandske bankkonti og udenlandske investeringer, hvorfor du selv skal oplyse om disse.

Herudover skal du huske at udarbejde en blanket K det første år, du har en udenlandsk bankkonto, samt en blanket V for udenlandske investeringer. Det er vigtigt at fortælle SKAT om alle dine udenlandske investeringer, da det er en del af din selvangivelsespligt.

SKAT får heller ikke automatisk oplysninger, hvis du har købt en udenlandsk ejendom. Du skal derfor selv indberette et eventuelt køb. Det gøres lettest ved at anvende TastSelv, hvor du finder udenlandske ejendomme under rubrik 212-214. Også udenlandske ejendomme er en del af din selvangivelsespligt.

9. Løn, pension og renter

Løn, pension og renter er som hovedregel fortrykt på årsopgørelse. Derfor kan det alligevel betale sig at tjekke igennem, om alting stemmer, eller om der er behov for korrektioner. Tjek fx, at indskud på ratepensionsordninger ikke overstiger maksimumgrænsen for fradrag. Husk også at selvangive renter af eventuel privat gæld, da de ikke automatisk indberettes til SKAT.

10. Selvstændig virksomhed og udlejningsejendom

Hvis du driver en selvstændighed virksomhed eller har lejet din bolig ud, skal du selv oplyse SKAT om det skattemæssige overskud eller underskud.

Har du haft overskud, vil det typisk medføre, at du skal beskattes. Har du derimod haft underskud, kan det fratrækkes i din øvrige personlige indkomst, såfremt der ikke er tale om en hobbyvirksomhed.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.