Danskerne betaler en notorisk høj pris for deres biler, men det behøver slet ikke gøre ondt på statskassen, hvis den høje afgift på 150 procent forsvinder.

Faktisk viser tal fra Finansministeriet, at de offentlige finanser næppe ville mærke, hvis afgiften på 150 procent blev sat ned til de 85 procent, som ligger på bilers værdi op til 185.000 kroner, som det har været tilfældet siden september 2017.

Det skriver Børsen.

I efteråret aftalte regeringen og Dansk Folkeparti at omlægge bilafgifterne. Det betød blandt andet, at registreringsafgiften blev sat ned fra 180 procent til 150 procent.

Men Finansministeriets beregninger, som fremgår af et svar til Finansudvalget, viser, at statskassen blot ville komme til at savne indtægter på 100 millioner kroner, hvis afgifts-grænsen på 85 procent gjaldt for hele bilens værdi.

'Det skønnes, at en nedsættelse af den høje sats for registreringsafgiften fra 150 pct. til 85 pct. medfører et mindreprovenu opgjort efter tilbageløb og adfærd på ca. 0,1 mia. kr,' skriver Finansministeriet i svaret, som du kan læse her.

Det vil videre medføre, at arbejdsudbuddet bliver øget med 200 personer og få bnp til at vokse med rundt regnet en halv milliard kroner.

Når den markante nedsættelse af prisen på biler ikke ville koste statskassen mere, end beregningerne viser, skyldes det, at selvfinansieringsgraden ville nå 75 procent.