Ved at forlænge ratepensionen fra 10 til 20 år kan du både få mere udbetalt i folkepension - og opnå et større afkast på din pensionsordning

Mange seniorer får en økonomisk lussing, når de tager hul på pensionsopsparingen.

Indtægten bliver nemlig modregnet i offentlige ydelser som folkepensions-tillæg og ældrecheck.

Men det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan du vælger at tilrettelægge din ‘nedsparing’ - dvs. den løbende udbetaling af din pension.

En ny undersøgelse, som Nordea Liv & Pension har foretaget for BT, viser at der kan være en kæmpe gevinst at hente ved at strække ratepensionen fra 10 til 20 år.

Årsagen er, at du både får et højere afkast på din privat pensionsordning, og så mindsker du modregningen i pensionstillægget betydeligt.

Tager man f.eks. udgangspunkt i en person, der har opsparet to millioner kroner i ratepension ved folkepensionsalderen, så kan vedkommende samlet få 160.000 kroner mere udbetalt efter skat ved at forlænge ratepensions-udbetalingerne fra 10 til 20 år.

»For denne gruppe udgør merudbetalingen efter skat over den 20-årige periode typisk 5-10 procent af pensionsformuens størrelse på udbetalingstidspunktet. Dels bliver modregningen i folkepensionens tillæg lavere ved at strække pensionsudbetalingerne og samtidig opnås der en renters-rente-effekt, der ligeledes bidrager til en højere indkomst,« forklarer Jens Christian Nielsen, der er cheføkonom i Nordea Liv & Pension.

Personer med en pensionsformue på en million kroner, vil opnå en gevinst på 130.000 kroner, viser beregningerne.

»Man har både den fordel, at indkomsten samlet set over periode bliver større, men det sikrer samtidig også, at man har penge til hele livet,« siger Jens Christian Nielsen.

Er man blandt den rigeste del af landets pensionsopsparere, så er der også mange penge at hente. Det skyldes ikke flere penge fra det offentlige, men derimod det faktum, at man kan slippe for at betale topskat.

Eksempelvis vil en pensionskunde med en formue på syv millioner kroner, samlet set opnå 340.000 kroner mere i udbetaling ved at få udbetalt ratepensionen i mindre bidder over flere år.

Trækker renter længere

Brian Stjernholm, der er privatøkonomisk rådgiver hos Uvildige.dk, er enig i, at der kan være fordele ved at brede ratepensionen ud over flere år.

»Lad os sige, at du f.eks. får 120.000 kr. om året i ratepension i 10 år. Så vil du blive modregnet af de ca. 50.000 kr. Hvorimod, hvis du strækker den ud over 20 år, så får du for det første samlet set mere, fordi noget af formuen trækker renter længere, og så er der slet ingen - eller en meget mindre - modregning,« siger Brian Stjernholm.

Men han understreger, at det kræver en individuel beregning, for der kan være undtagelser. F.eks. kommer det også an på ægtefællens alder og indkomst. Hvis ægtefællen er yngre end dig, og har en høj indtægt, så er det ikke nødvendigvis den bedste løsning at strække udbetalingerne.

»Det kan f.eks. være, at din ægtefælle arbejder 5-7 år længere end dig, så du alligevel ikke får noget pensionstillæg i den periode. Så kan du ligeså godt få så meget som muligt ud i de første år, hvor der er alligevel ikke er pensionstillæg, og så er der en mindre del tilbage, der giver modregning, når I begge to er på pension,« forklarer Brian Stjernholm.

Derudover tilføjer han, at det også handler om at se på den samlede økonomi - er der råd til at få mindre udbetalt over de første 10 år af din pension, selv om du vinder det igen på længere sigt?

»Man skal finde ud af, om man har råd til at fortsætte den samme levestandard - og så spiller helbredet jo også en rolle i forhold til, om man skal få pengene udbetalt over 10 eller 20 år,« forklarer Brian Stjernhom fra Uvildige.dk.