Kvinder tjener mindre end mænd, og på kvindernes pensionsformue står der også markant mindre end på mændenes - faktisk hele 25 pct.

Men kvinder lever længere og går på pension før mænd, og derfor har de brug for en større opsparing.

Sådan lyder det fra Camilla Schjølin Poulsen, der er privatøkonom i landets største kommercielle pensionsselskab PFA.

Hun har en række råd til, hvordan kvinderne kan øge deres pensionsopsparinger – og ét af dem kan betyde en forskel på mere end 1,5 mio. kr.

Men før vi kommer til det, har privatøkonomen en opfordring til de danske kvinder: Nemlig at de bør interessere sig mere for deres egen økonomi.

»At interessere sig for sin økonomi, er nøglen til at stå stærkt. Det er ikke bare tal i et excelark. Det er i virkeligheden penge, der gør, at man kan udleve nogen drømme eller andre planer senere i sit liv,« siger Camilla Schjølin Poulsen.

Hos pensionsselskabet kommer kvindernes lavere interesse blandt andet til udtryk ved, at man har registreret, at kun 32 pct. af dem, der besøger selskabets hjemmeside for at få et overblik over deres pensionsopsparing, er kvinder, mens de resterende 68 pct. er mænd.

Sådan kan kvinder øge formuen

Hos PFA har man tal, der viser, at kvinder typisk vælger en investeringsprofil med lav risiko, mens mænd i højere grad vælger høj risiko.

Kigger man på selskabets 1,3 mio. kunder, er det blot 30 pct. af den kvindelige andel, der har valgt høj risiko. Og lige netop risiko kan være nøglen til at øge sin formue.

Har man som 30-årig eksempelvis indsætter 5.000 kr. månedligt på en pensionsopsparing, vil man som 69-årig stå med en opsparing på 4,9 mio. kr., hvis man vælger lav risiko.

Skruer man op til mellem risiko, vil man have 5,6 mio. kr., når man skal på pension, mens man med den allerhøjeste risiko kan have 6,5 mio. kr. 

Der er altså en forskel på 1,6 mio. kr. alt efter, hvilken investeringsprofil man vælger.

»Er det bevidst, at man har valgt en lav risiko, er det naturligvis fint, så længe man er klar over, at det over tid koster på afkastet, og at det betyder, at ens formue over tid vokser langsommere. Men man løber altså en risiko ved at have for lav risiko,« siger Camilla Schjølin Poulsen.

Regnestykket er baseret på forventet afkast efter investeringsomkostninger fra Rådet fra Afkastforventninger, og værdien er i fremtidskroner før skat – altså hvad der reelt ventes at stå på kontoen i fremtiden.

Privatøkonomens andre råd er særligt relevante for dem, der er i et parforhold. 

Som udgangspunkt bliver pensioner ikke delt i tilfælde af skilsmisse, og det kan resultere i, at den ene part i et forhold kan stå med en dårligere økonomi i fremtiden.

»Er man i et forhold, hvor der er stor forskel på formuen, er det enormt vigtigt at tage en snak, om det er fair eller ej,« siger Camilla Schjølin Poulsen og fortsætter:

»I flere tilfælde kan det sagtens være det, men hvis den ene part tager mere barsel eller ikke arbejder fuldtid, bør man indbetale ekstra på vedkommendes pension.«

Til sidst råder privatøkonomen til at lave en ægtepagt, hvor der er helt klare linjer for, hvad der skal ske med pensionsformuen, hvis man går fra hinanden.