De kan give kræft, skade fostre, menneskers arveanlæg og muligheden for at få børn. Siden 2010 har de såkaldte CMR-stoffer derfor automatisk være forbudt at anvende i hele EU i creme, bodylotion, make up-fjerner, øjenskygge og andre kosmetiske produkter, hvor de blev anvendt som for eksempel konserveringsmidler.

CMR-stofferne er ifølge Miljøstyrelsen blandt de stoffer, som er “mest skadelige for menneskers sundhed, da nogle af dem kan forårsage langtidsvirkninger, der kan have dødelig udgang eller give permanente skader”.

Alligevel er EU-kommissionen langt fremme med planer om skrotte det automatiske forbud. En arbejdsgruppe under kommissionen har stofferne på dagsordenen på et møde i dag, og det får nu den danske miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til at kritisere EU for at se stort på forbrugernes sikkerhed og sundhed.

»Det er helt urimeligt, at EU er vendt på en tallerken og ikke længere mener, at stoffer, der kan give kræft, skade fostre eller nedsætte fertiliteten, automatisk skal være forbudt i kosmetiske produkter. Det skader de danske forbrugeres sikkerhed, og det er jeg arg modstander af,« siger Esben Lunde Larsen og tilføjer:

»Det undrer mig meget, at EU-kommissionen ændrer holdning. Kommissionen har ikke givet mig nogle gode begrundelser for denne ændring. Derfor har jeg sammen med syv andre lande - Frankrig, Sverige, Finland, Portugal, Litauen, Grækenland og Belgien - skrevet til kommissæren, at jeg ikke mener, at det er acceptabelt, at kommissionen nu vil fortolke lovgivningen på en anden måde, og jeg har bedt kommissionen genoverveje sin nye fortolkning.«

Også Forbrugerrådet Tænk Kemi er bekymrede for forbrugernes helbred og påpeger, at forbrugerne havner i en situation som ufrivillige forsøgskaniner.

»CMR-stofferne er ret slemme. Det er faktisk nogle af de værste stoffer. Med den nye praksis bliver det nu EU-myndighederne, der skal bevise, at stofferne er skadelige for mennesker, før de kan forbydes. Tidligere kom tvivlen forbrugerne til gode i form af et automatisk forbud. Det vil tage en rum tid for EU at undersøge de her omkring 200 stoffer til bunds. I nogle tilfælde årevis,«  siger projektchef i Forbrugerrådet Tænk Kemi Claus Jørgensen.

I den danske brancheforening for kosmetik SPT ser man EU-kommissionens beslutning om at ophæve det automatiske forbud, som en gevinst for forbrugerne.

»Vi støtter EU-kommissionens fortolkning. Det tvinger faktisk EU-systemet til at arbejde hurtigt med at placere CRM-stofferne på de rigtige lister. Er de skadelige, potentielt skadelige eller sikre? Den proces vil blive speeded op, og dermed vil forbrugersikkerheden faktisk blive større,« siger administrerende direktør i SPT Helle Fabiansen og understreger, at konserveringsmidler ikke kan undværes i kosmetik.

»De forhindrer blandt andet bakterievækst i creme og anden kosmetik, som kan give hudirritation og infektioner.«

Helle Fabiansen pointerer, at kosmetikindustrien gerne vil have mulighed for at bruge cirka seks af de CMR-stoffer, som ifølge SPTs egen fortolkning af reglerne i dag er 'omfattet af anvendelsesbegrænsninger', men som vil blive tilladt at bruge, indtil EUs  Videnskabelige komite for Forbrugersikkerhed på sigt har afklaret, om de skal forbydes eller tillades.

»Den enkelte virksomhed må se på sin konkrete situation. Jeg vil ikke komme med en generel anbefaling til vores medlemsvirksomheder om at begynde at bruge disse stoffer eller lade være,« siger hun.

Claus Jørgensens, Forbrugerrådet Tænk Kemi, anbefaling er omvendt meget klar: Forbrugerne bør gå i en stor bue uden om kosmetik- og plejeprodukter med CMR-stoffer. Da de færreste kan forstå varedeklarationen på kosmetiske produkter, anbefaler han, at man går efter svane-mærkede produkter og bruger appen Kemiluppen, når man handler. Med den i hånden kan man scanne sine kosmetik- og plejeprodukter ude i butikkerne og straks få svar på, om produkterne indeholder CMR-stoffer eller andre problematiske kemikalier.

Miljøminister Esben Lunde Larsen er klar til at handle, hvis EU-kommissionen ikke reagerer på kritikken fra Danmark og de syv øvrige EU-lande.

»Så kan der godt blive brug for en oplysende indsats i forhold til forbrugerne, for vi har ingen interesse i, at danske forbrugere skal blive skadet af de her produkter.«