KOMMENTAR

Sport er suverænt den kategori, der har fået flest bidrag i Kulturministerens ”Antennerne Ude” kampagne. Resultaterne af høringen, hvor befolkningen blev spurgt om den ønsker til fremtidens medieindhold, blev offentliggjort i sidste uge. 828 ud af 4490 bidrag gik på sport, og det er lige fra den 19-årige til den 69-årige.

Af bidragene fremgår det, at folk vil have større alsidighed i sportsdækningen og en bredere dækning af forskellige sportsgrene. Mange uddyber, at sport kan samle mennesker på tværs af sociale skel, og medierne kan være med til at styrke særligt de mindre sportsgrene.

Det ligger helt i tråd med den befolkningsundersøgelse, som vi i Danmarks Idrætsforbund (DIF) for nylig har fået lavet om befolkningens ønsker til sportsdækningen i medierne. Danskerne svarer også her, at de ønsker en bredere og mere alsidig dækning.

Det er glædeligt, fordi medierne kan gøre en reel forskel ved at fokusere bredere. Kvindefodbolden er et lysende eksempel på det. Når landets store public service-kanal over en periode fokuserer på kvindelandsholdet, og det kulminerer med en fornem EM-sølvmedalje, så er det noget, vi taler om på arbejdspladser, i foreninger og til familiefødselsdage.

Vis mere

Holdet bliver folkeeje, fordi præstationerne og de personlige historier bliver løftet ud til danskerne, og vi lærer dem at kende. Det gør en forskel og fik 1,5 million TV-seere til at se med i finalekampen - den mest sete fodboldkamp i år på dansk TV.

Ifølge DIF’s undersøgelse peger mange kvinder eksempelvis på, at de gerne vil se mere badminton, gymnastik og ridning. Og 55% af mændene har ikke fodbold som deres topprioritet og vil gerne følge med i flere sportsgrene. Danskerne efterlyser den bredere dækning.

Et andet område som DIF’s undersøgelse peger på, er ønsket om en stærkere lokal og regional dækning af idræt i lokalområdet. Forståeligt nok da det er det nære og hverdagshistorierne, der binder folk sammen i lokalområderne. Og de historier findes i høj grad i foreningslivet.

Danskerne har en klar holdning til, hvad de vil se i medierne. Sport er et væsentligt område. Det viser både ministerens undersøgelse og DIF’s undersøgelse. Så kære Kulturminister og politikere, når I tager fat på forhandlingerne om en ny medieaftale, så husk ønskerne om en bred og alsidig dækning af sportsområdet. Det bør skrives ind som en prioritet. Ellers har tingene det med at gå i glemmebogen.

I et lidt større perspektiv er der mere end nogensinde før brug for at sætte fokus på de ting, som binder os sammen. Særligt i opbrudstider og med store usikkerheder på den globale scene, er det vigtigt, at vi kender hinanden på tværs af sociale skel, politisk overbevisning og religion. Sporten står i centrum for mange af disse historier. Og her kan public service medierne gøre en forskel, fordi de har styrken til at nå bredt ud. De kan samle os som nation, definere hvad vi taler om og skabe den gode følelse af fællesskab.