Allerede i januar blev der råbt vagt i gevær.

I en lang række idrætsgrene vandt det indpas at streame børn i konkurrence – helt ned til U8-niveau.

Hos B.T. advarede Børns Vilkår om, at de børn risikerede digitale krænkelser og at miste det frirum, der normalt var i idrætten.

Over 16.000 B.T.-brugere gav deres mening til kende, og her svarede over 75 procent, at det skulle stoppes.

Knap et halvt år senere reagerer Danmarks Idrætsforbund efter at have konsulteret en lang række parter, heriblandt 20 forbund og en række børne- og ungeorganisationer.

De er nu kommet med en række anbefalinger.

»Foreningsidrætten skal være et trygt rum for børn og unge, hvor de har plads til at fejle. Livestreaming kan potentielt skabe udfordringer for dette trygge rum. Teknologien er relativ ny, og der er ikke mange undersøgelser af effekterne af livestreaming. Blandt andet derfor anbefaler vi ud fra et forsigtighedsprincip, at man ikke livestreamer idræt for børn og unge under 18 år,« siger Frans Hammer, der er næstformand i DIF med ansvar for blandt andet børne- og ungeområdet.

Der er umiddelbart ikke juridiske forhold, som forbyder livestreaming af idrætskonkurrence, skriver DIF selv.

I Norge har Datatilsynet sat en stopper for streamingen, og det har den danske pendant også noteret sig, ligesom de er enige med de norske kolleger i en lang række konklusioner.

»I Danmark er det dog sådan, at en af de større aktører, som står for streaming af idrætsbegivenheder for en række danske idrætsforbund, har registreret streamingtjenesterne som såkaldt offentligt tilgængelige informationsdatabaser,« lyder det fra kontorchef i Datatilsynet, Karina Kok Sanderhoff, til B.T.

»Det betyder, at den behandling af personoplysninger, som sker i forbindelse med disse streaminger, ikke er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og at vi i Datatilsynet derfor ikke har mulighed for at undersøge disse streamingtjenester nærmere. Disse tjenester vil derimod i et vist omfang høre under Pressenævnets kompetence.«

Hos Dansk Ishockey Union, der har størst erfaring med streaming blandt forbundene, skal sagen diskuteres på et bestyrelsesmøde, men direktør Kim Pedersen forventer ikke en holdningsændring.

»Umiddelbart vil jeg ikke tro, at vi stopper,« siger han til B.T.

»Vi mener, at vi holder os inden for de anbefalinger. Og vores spillere er ikke så nemt genkendelige. I sidste ende er det et politisk spørgsmål, og derfor ligger det på bestyrelsesbordet.«

Hos Børns Vilkår finder man det problematisk, at forbundene selv skal træffe beslutningen.

»I Børns Vilkår finder vi det problematisk, at forbundene selv skal træffe beslutningen. Det kan være meget forskelligt fra barn til barn, hvor grænsen går, og vi anfægter, at forbundene ikke kan forudse de konsekvenser, det kan have, hvis man alligevel vælger at livestreame.,« siger Kathrine Elmose Jørgensen, der er ekspert i Digital Dannelse hos Børn Vilkår.

Indtil videre har et forbund givet udtryk for, at de umiddelbart vil fortsætte, og det ærgrer hende.

»Det er problematisk, selvom de følger anbefalingerne fra DIF. Vi mener fortsat, at det skal stoppes helt.«