"Hvis bare lægerne havde sagt undskyld." Vibeke Bager, 51, Brønshøj, er bitter over den pris, hun har måttet betale for den medicinske behandling, hun gennemgik på Amtssygehuset i Vordingborg. I dag er hun invalid og tilkendt den højeste pension efter fejlbehandling med lægemidlet Cisordinol.

Lægerne ordinerede - trods advarsler - en alt for høj dosis af et middel, som hun helt tydeligt ikke kunne tåle. Behandlingen, som begyndte under det flere måneder lange hospitalsophold, blev først stoppet efter ti måneder.

Medicinen har bl.a. ødelagt hendes balancesans og gjort hende skæv i kroppen. Hele højre side hænger forvredent ned, når hun går.

Det sker med stort besvær, støttet til krykstok. Hver dag plages hun af store smerter i skulder og ryg, som må dulmes med morfin. Hun er helt afhængig af en hjemmehjælp.

"Jeg advarede flere gange hospitalets læger om, at jeg ikke kunne tåle medicinen. Men det ignorerede de fuldstændig. Jeg fik bare stukket nogen ekstra piller ud, som - sagde de - nok skulle fjerne bivirkningerne. Autoritetstro, som jeg er, valgte jeg så at fortsætte.

Men det fortryder jeg selvfølgelig bittert i dag," siger Vibeke Bager, der har fået Patientklagenævnets ord for, at hun har været offer for medicinerings-sjusk.

Patientklagenævnet har stærkt kritiseret to af hospitalets overlæger for at have overtrådt lægelovens paragraf 6. De har "ikke været tilstrækkeligt omhyggelige og samvittighedsfulde", står der i afgørelsen.

Patientforsikringen har nu udbetalt hende en erstatning på i alt 204.000 kr. (incl. renter) svarende til en méngrad på 35, men den er hun ikke tilfreds med.

Derfor slæber hun - med hjælp fra patientstøtte-foreningen "Fuld Valuta" - i nær fremtid hospitalet og Storstrøms amt i retten. I den sag er hun bevilget fri proces:

"Den sag skal kæmpes til ende af principielle grunde. Ikke kun for at opnå en højere erstatning, men i lige så høj grad for at advare andre patienter om, hvort galt det kan gå, når lægen ordinerer den forkerte medicin," siger Vibeke Bager.

Om Cisordinol står der i lægernes medicinfortegnelse, at "årelang behandling kan fremkalde irreversible (varige) neurologiske bivirkninger."

Vibeke Bager blev indlagt på hospitalet på grund af psykiske problemer i forbindelse med sin fars dødsfald:

"Det bragte mig i en alvorlig krise. Jeg blev meget angst og urolig, fik søvnbesvær osv.

Det udviklede sig efterhånden til, hvad lægerne i min journal kalder en "grænsepsykose". De gav mig først et andet middel, men valgte så at ordinere Cisordinol.

Jeg havde tidligere fået Cisordinol af nogen andre læger, men de valgte hurtigt at stoppe behandlingen, fordi jeg fik forskellige neurologiske bivirkninger.

Lægerne på Vordingborg-hodspitalet var advaret om den risiko - at jeg tilsyneladende ikke tålte midlet - men de var komplet ligeglade. Jeg havde bare at tage det middel, de tilbød.

Jeg blev efter kort tid stiv i kroppen og mistede balanceevnen. Begyndte at dingle rundt, som om jeg var plakatfuld. Jeg havde smerter i nakken, skulderen, ryggen osv.

Men uanset hvor meget jeg beklagede mig, fastholdt lægerne behandlingen. Jeg fik bare nogen ekstra piller, som "nok skulle tage bivirkningherne". Mine protester prellede fuldstændig af.

Jeg er vred over, at man helt ignorerede mine mange bivirkninger, og det gør mig endnu mere vred, at jeg ikke har fået nogen beklagelser fra de involverede parter, selv om Patientklagenævnet klart har udtalt, at lægeloven er blevet overtrådt," siger Vibeke Bager, der i dag bruger meget af sin tid på handicapridning og frivilligt arbejde i et værested.

Hun tager også gerne ud og holder foredrag om sine erfaringer med hospitalsvæsnet. Senest har hun talt for bl.a. læger ved en psykiatri-konference på Rigshospitalet.