Dagens leder 26/11: »Sproglige barrierer gør det meget vanskeligt at etablere den form for social kontrol og det samspil, der holder det danske samfund sammen. Derfor er det ufattelig vigtigt, at indvandrere undervises effektivt i dansk fra et meget tidligt tidspunkt.«

Det komplekse netværk, som kreative tolke er omdrejningspunkt for, ligner en form for systematisk korruption og svindel, som heldigvis er sjælden i Danmark.

Man kunne fristes til at mene, at vi må have med en gruppe usandsynlig skruppelløse og hensynsløse mennesker at gøre. Det har vi måske også, men det er nok værd at overveje, om ikke sagen i virkeligheden handler om en kulturkløft af dem, der viser sig stadig flere af i det ellers så harmoniske Danmark.

Og om ikke disse tolke i virkeligheden simpelthen praktiserer deres virksomhed, som de gør, fordi de i helt forfærdende grad savner forudsætninger for ikke alene at forstå, men også respektere grundregler i det danske samfund.

Tolkene udnytter med stor effektivitet et system, der er indrettet på at hjælpe indvandrere. Men de gavmilde hjælpeforanstaltninger bliver forvandlet til let tilgængelige berigelsesmuligheder.

For nogle år siden gennemførte Ekstra Bladet en tankevækkende journalistisk kampagne under overskriften »Godhedens pris«. Det var før, en konservativ eksminister med en halvhjertet politisk korrekthed som chefredaktør lagde en dyne over vor konkurrents journalistik.

»Godhedens pris« var det sigende udtryk for netop den måde, som den meget selvgode, måske naive, helt ukritiske imødekommenhed over for indvandring havde af betydelige omkostninger for både mennesker og økonomi i Danmark.

Store dele af offentligheden har været længe om at acceptere, at det danske samfunds særlige traditioner og normer gør det sårbart over for en målbevidst udnyttelse af mennesker, der sådan set af gode grunde hverken kender eller forstår grundlaget for de danske regler og traditioner.

Det gælder helt, fra før indvandrerne kommer hertil, næsten altid hjulpet på vej af menneskehandlere med et iskoldt profitforhold til både indvandrere og danskere.

Flere medier har dokumenteret, hvordan menneskehandel systematiseres gennem internettet, så asylsøgere kan hente både råd og vejledning, falske historier om tortur og forfølgelse, falske papirer og særlig transport. Vi har også for nylig set en professionel organisering af proforma-ægteskaber som en genvej til ophold og statsborgerskab.

Og her har vi så i dagens avis eksempler på, at det korrupte netværk organiserer skilsmisser for at maksimere indvandrerpars indtægter - og deres egne.

Sproglige barrierer gør det meget vanskeligt at etablere den form for social kontrol og det samspil, der holder det danske samfund sammen. Derfor er det ufattelig vigtigt, at indvandrere undervises effektivt i dansk fra et meget tidligt tidspunkt.

Sprogbarrierer vil i sig selv føre til, at indvandrere tænker mere snævert i egne gevinstmuligheder end i fælles værdier og muligheder. Når korrupte tolke så helt systematisk og hensynsløst udnytter den sproglige gråzone til en skamløs malkning af systemet, bliver situationen grotesk.

Imidlertid er det stadig vigtigt at være opmærksom på, at denne form for kriminalitet og misbrug ikke er udtryk for nogen lavere moral hos folk af udenlandsk herkomst. Det er der slet ingen grund til at tro. Når dette ubehagelige misbrug udvikler sig i et indvandrermiljø, har det derimod klart at gøre med en stadig naivitet hos de myndigheder og sagsbehandlere, der skal løse de ufattelig svære integrationsopgaver. Vi betaler »godhedens pris«.