En optælling af de seneste 13 års domme for røverier i Danmark viser, at mere end hver tredje gerningsmand har anden etnisk baggrund end dansk. Helt nøjagtigt blev 37 procent af alle røveridomme afsagt over en indvandrer eller efterkommer af indvandrere. For vold samt trusler gælder det mere end hver femte.

Det viser en opgørelse af tal fra Danmarks Statistik foretaget af Berlingske Research for BT. Sammentællingen sætter en tyk streg under en efterhånden velkendt tendens: Der er en overvægt af indvandrerkriminalitet i tabellerne.

Få fylder meget

Derfor er der behov for at gøre op med ‘berøringsangsten’ i det danske system, mener en ekspert.

»Der skal mere til, før kommunerne griber ind og laver familiesager på familier med indvandrerbaggrund. Det er et faktum, der gør, at mange vokser op i usunde miljøer og med meget usunde normer,« siger Jacob Als Thomsen, integrationsekspert og direktør for forsknings- og rådgivningsvirksomheden Als Research.

Ifølge ham er der tale om en lille gruppe af indvandrere og efterkommere, der fylder rigtig meget i statistikkerne.

»Jeg tror, det skyldes en vis berøringsangst i kommunerne. Man siger ‘uha, dét er nok en anden kultur i den her familie, det kan vi ikke forstå’. Så har man en tendens til at blande sig udenom.«

I den danske befolkning udgør indvandrere og efterkommere af indvandrere 12 pct. Det tal omfatter også indvandrere fra blandt andet Sverige, Norge, USA og andre vestlige lande.

Men i forbrydertabellerne fylder indvandrerne næsten dobbelt så meget, nemlig 21 procent.

Området har fået fornyet fokus, efter at Metroxpress fredag skrev, at hver tredje dømt for voldtægt er indvandrer.

Det er for simpelt at konkludere, at indvandrere dermed er mere forbryderiske, mener en seniorforsker fra SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd:

»I de kulturer er f.eks voldtægt lige så forbudt som her. Det har ikke noget med kultur at gøre. Der er tale om mennesker, der har haft en forkvaklet opvækst og det sker også for danskere,« siger Mogens Christoffersen.

Han står bag en større undersøgelse af voldtægtsforbrydere i Danmark. En af konklusionerne er, at en tredjedel af voldtægtsforbryderne har været anbragt udenfor hjemmet.

»For resten af befolkningen er tallet kun 6-7 pct. Det tyder på, at de drenge, der ender med at begå voldtægt, kommer fra meget vanskelige vilkår.

Måske har de aldrig lært, hvad det vil sige at være i en normal familie,« lyder det fra Mogens Christoffersen, der peger på, at vi derfor bør undgå at skabe en ny ‘problem-generation’. Hans personlige holdning er:

»Det er vigtigt, hvordan vi behandler dem, der kommer til landet. Hvis vi gør dem fattige og skaber andenrangsborgere, så skaber vi også sociale problemer. Det er tåbeligt, at man lader dem sidde og rådne op i centrene i stedet for at give dem en følelse af at gøre nytte.«

Inspiration fra Sverige

På grund af de nye tal vil Jacob Als Thomsen nu opfordre integrationsminister Inger Støjberg (V) til at kopiere et svensk projekt.

»En hjemmeside forklarer på arabisk om seksualitet i Sverige. Hvad man kan gøre, og hvad man bestemt ikke kan gøre. Der findes intet som det herhjemme, hvor man har skræddersyet budskabet til en bestemt gruppe,« siger integrationseksperten.