Mysteriet om hvad der er foregået bag væggene på den omstridte muslimske friskole Nord-Vest Privatskole afsløres nu lag for lag.

BT kan lørdag fortælle, at der ved eksamen på skolen ifølge en tidligere skoleleder er foregået omfattende snyd blandt eleverne. Han siger, at eleverne snød ved at bytte usb-stik med hinanden.

Den danske konvertit Luqman Pedersen var leder af skolen frem til april i år. I sidste uge ringede han til Styrelsen for Undervisning af Kvalitet, der fører tilsyn med skoler. I en lang samtale afslørede han en række kritisable forhold, som blev nedfældet i et telefonnotat.

»I forhold til prøveresultater fra 2016 og 2017 fortæller Luqman, at eleverne snød ved at bytte usb-stik,« står der i notatet, der er dateret 30. august, og som BT har fået aktindsigt i. Torsdag skrev styrelsen til skolen for at få en forklaring på sagen.

Sagen om Nord-Vest Privatskole begyndte i maj, da skolens tilsynsførende indberettede, at hun var bekymret for skolens økonomi og indflydelse fra den nye køber af skolens bygninger. Skolen blev sat under skærpet tilsyn, og fredag meddelte styrelsen, at den helt vil fjerne det statslige tilskud på 11 mio. kr. til skolen, fordi den ikke lever op til loven.

BT har tidligere afsløret, at flere muslimske friskoler er under mistanke for at have fiflet med karaktererne, heriblandt Nord-Vest Privatskole. F.eks. klarede eleverne på skolen sig ualmindelig godt og fik landets bedste gennemsnit på 11,1 i matematik uden hjælpemidler ved afgangsprøven i 2016. Landsgennemsnittet var 7,7.

Men hos styrelsen opstod der mistanke om, at det flotte resultat var fup. Det viser et notat, som BT har fået aktindsigt i. Styrelsen skrev til skolen og krævede at få udleveret alt lige fra karakterlister, navne på censorer og enkelte elevers prøvebesvarelser.

Adspurgt om mistanken forklarede vicedirektør i styrelsen, Susanne Clausen, at de havde modtaget flere henvendelser angående snyd på skolen.

»Når vi så ser karakter-udtræk, som man må sige ser usædvanlige ud, så spørger vi ind til det. Det er baggrunden for, at vi har bedt om de forskellige oplysninger fra skolen,« sagde hun til BT.

Luqman Pedersen, der er en dansk konvertit, som oprindeligt hed Hans-Jørgen til fornavn, fortæller desuden, at den tilsynsførende ved eksamen var souschefen på skolen Taher Maanqi.

Souschefen har tidligere været i vælten, fordi den islamkritiske blogger på Jyllands-Posten Jaleh Tavakoli afslørede, at souschefen havde Hizbollah-materiale på sin facebookprofil, hvilket Berlingske senere skrev om.

Ifølge Luqman Pedersens indberetning har souschefen og en række andre ledende personer på skolen selv børn, der gik til prøve i 2016 og 2017.

Desuden oplyser den tidligere skoleleder, at »eleverne den 20. maj 2016 havde klaget over deres standpunktskarakterer.«

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra souschef på Nord-Vest Privatskole Taher Maanqi og talskvinde Sura Twayg. BT arbejder fortsat på at få en kommentar.