Test for medicinrester utilstrækkelig

Når mælk og kød herhjemme screenes for rester af medicin, sker det med metoder, som ikke altid kan måle ned til EUs grænseværdier. Det betyder, at der kan være dansk kød og mælk på markedet, ikke lever op til EUs krav, skriver Berlingske Tidende.

Når mælk screenes for rester af antibiotika på Steins Laboratorium, sker det med den såkaldte Delvo-test, som for visse antibiotika-typer ikke kan spore helt ned til grænsen for, hvor meget der må være af antibiotikummet i mælken.

Afdelingsleder i Fødevaredirektoratets region Ringsted, Inga Ørntoft, bekræfter, at de indledende metoder til at screene kød og mælk for medicinrester i visse tilfælde er ufuldstændige.

Dog bliver der for køds vedkommende foretaget supplerende stikprøver, og både kød og mælk går videre til skrappere kemiske analyser, hvis screeningen har givet udslag.

- Metoderne er valgt, fordi de scanner bredt, er billige, hurtige og simple. Vi har på nuværende tidspunkt valgt det bedste alternativ, siger afdelingsleder i Fødevaredirektoratets region Ringsted Inga Ørntoft.

Professor i toksikologi ved Landbohøjskolen i København, Christian Friis, påpeger, at tanken i EU er, at landene skal bruge en dyrere og mere effektiv metode til at tjekke maden.

- Der må ikke ryge kød og mælk igennem, som overskrider indholdet af det tilladte niveau for medicinrester. Men reglerne er lavet sådan, at det faktisk er umuligt i praksis at måle nøjagtigt på alle stofferne, uden at det bliver vanvittig dyrt og tidkrævende. Derfor arbejder vi i EU på at få godkendt en officiel screeningsmetode, siger Christian Friis, som afviser at medicinrester i maden kan skade medicinallergikere.

Grænseværdierne er sat så lavt, at de også beskytter allergikere, siger han. /ritzau/