Lyt til artiklen

En ca. 50-årig sygehjælper meldte fredag formiddag sig selv på Slagelse politigård og fortalte, at hun sammen med en kollega havde begået medlidenhedsdrab på en ældre døende kvinde på Stillinge Plejehjem i Slagelse.

Samtidig sad lederen af plejehjemmet, Irene Hesselberg, og en Social- og sundhedshjælper til møde på rådhuset i Slagelse, hvor de orienterede forvaltningschef Michael Baadsgaard om deres formodning om kollegernes drab på den gamle beboer.

Den 50-årige sygehjælper og hendes kollega har ifølge B.T.s kilder benyttet en tom injektionssprøjte til at pumpe luft ind i beboerens blodåre, som et forsøg på at stoppe den gamle dames smertefulde lidelser.

Tynget af skyldfølelse betroede den 50-årige sygehjælper sig til en tredje ansat på plejehjemmet. Detaljeret fortalte hun, hvordan hun og en kollega havde begået medlidenhedsdrab på en døende kvinde.

Det var oplysninger, den pågældende ikke kunne leve med. Hun bad flere gange den 50-årige om at lægge kortene på bordet overfor plejehjemmets ledelse. Fredag kom det til en decideret konfrontation mellem de to for øjnene af plejehjemslederen, der ikke kunne andet, end øjeblikkeligt at rette henvendelse til ledelsen af kommunens social- og sundhedsforvaltning.

Den 50-årige forlod omgående plejehjemmet, orienterede sin mand og to voksne børn, inden hun henvendte sig på politigården. Af frygt for en ny Plejerbo sag, besluttede kriminapolitiet at rulle gardinerne ned og foretog derpå en meget detaljeret afhøring af kvinden.

Mens den 50-årige sad til afhøring på politigården var plejehjemslederen sammen med social- og sundhedsassistenten kørt til rådhuset. Herfra blev politiet kontaktet af forvaltningschef Michael Baadsgaard og kommunaldirektør Egon Bo. De havde i samråd med borgmester Lis Tribler besluttet, at anmode kriminalpolitiet om hjælp, idet man sad med en sag, af så alvorlig karakter, at den krævede politimæssig efterforskning.

I løbet af formiddagen foretog politiet, på baggrund af de oplysninger den 50-årige selv har givet og de oplysninger der var tilflydt forvaltningen, en anholdelse af den 50-åriges kollega.

Kort før middag anmodede politiet så kriminaldommeren om at få berammet et såkaldt indenretsligt forhør, for at sikre den 50-åriges forklaring blev ført til retsbogen. Men som sagen udviklede sig, blev der tale om et decideret grundlovsforhør, hvor begge kvinder blev fremstillet bag dobbelt lukkede døre fredag kl. 13.30.

Kriminalpolitiet i Slagelse afviste dagen igennem konsekvent at fortælle, hvad det var for et grundlovsforhør der skulle for retten kl. 13.30.

Forsvareren for den ene kvinde begærede dobbelt dørlukning inden retsmødets start, et krav dommer Paul Egan fulgte. Kravet betød, at hverken kvindernes identitet eller politiets sigtelser må oplyses i retten. Dommeren begrundede dørlukningen med, at der ikke forelå en tilståelse, at der var flere involverede, og at offentlig omtale ville være unødigt krænkende for de sigtede.

Dommerens begrundelse kan tolkes derhen, at den 50-åriges medgerningsmand ikke har tilstået, og politiet derfor skal have tid til at foretage en række afhøringer af personale og ledelse på plejehjemmet, før de to kvinders forklaring kommer frem for offentligheden.

Begge kvinder blev ved 15-tiden eskorteret ud af retsbygningen via en sideudgang. De er efter B.T.s oplysninger begge fængslet frem til den 25. september, sigtet for medlidenhedsdrab.

Efter retsmødet afviste såvel anklageren, fungerende vicepolitimester Finn Lykkegaard, som kriminalinspektør Ib Munch og dommer Paul Egan at kommentere forhøret. End ikke fængselsgrundlaget ville man oplyse.

I Slagelse kommunes øverste ledelse har man valgt at lægge kortene på bordet. Forvaltningschef Michael Baadsgaard bekræfter B.T.s oplysninger:

"Jeg blev fredag formiddag konfronteret med en medarbejder fra Stillinge plejehjem der fortalte, at hun var vidende om, at der var begået medlidenhedsdrab på en ældre døende kvinde på plejehjemmet i maj måned i år. Jeg er ikke i stand til at sige, om den ældre kvinde døde som følge af sygehjælpernes indgreb, eller om den pågældende patient døde af sin sygdom. Men jeg ved, at døden ikke indtrådte umiddelbart efter, men et stykke tid efter sygehjælperen havde foretaget sit indgreb. Jeg er efterfølgende blevet klar over, at der er fængslet to personer i sagen, og jeg kan bekræfte, at begge er ansat på det pågældende plejehjem," siger Michael Baadsgaard.

Forvaltningschefen kørte kort før middag personligt ud til plejehjemmet, hvor han orienterede personalet og beboerne.

"Jeg fik en kort telefonisk orientering om sagen fredag formiddag. Jeg blev så chokeret, at jeg knapt hørte hvad forvaltningschefen fortalte mig. Jeg opfattede kun, at en ansat havde begået et drab, og at hun havde slået en beboer ihjel med en injektionssprøjte," siger socialudvalgformand Leif Hansen.

Borgmester Lis Tribler begrunder kommunens åbne linie med, at man for alt i verden ikke vil risikere at ende i en sag som Plejebo, hvor en sygehjælper blev hængt op på mere end 20 drab og en efterfølgende oprulning af særdeles skandaløse forhold omkring plejehjemmet:

"Da jeg fredag morgen blev orienteret om, at der var begået medlidenhedsdrab på Stillinge plejehjem besluttede jeg og forvaltningscheferne at skride til handling. Det var en så grov beskyldning der blev rettet mod to ansatte, at det var en politimæssig opgave at foretage den videre efterforskning.

Jeg beklager, at sådan en sag rammer Slagelse kommune. Det er enhver politikers værste frygt og mareridt. Uanset vores kontrolsystem, så piner det mig, at sådan noget sker, for der er mange ansatte der gør et fantastisk stykke arbejde på vore plejehjem. Derfor er det skrækkeligt, når vi havner i sådan en situation," siger Lis Tribler.