SKAT har forsøgt at presse teleselskabet Telenor til at udlevere fortrolige oplysninger om en persons telefonsamtaler de seneste 16 år

SKAT har i en opsigtsvækkende og hidtil ukendt skattesag forsøgt at presse teleselskabet Telenor til at udlevere fortrolige oplysninger om en persons telefonsamtaler de seneste 16 år.

SKAT i Aalborg har i et brev til det Telenor-ejede selskab CBB Mobil forlangt at få udleveret datoer for de tusindvis af opkald, en bestemt borger har foretaget i årene fra 1996 til 2012, samt en liste over de numre, personen har ringet til. SKATs krav omfatter ifølge Telenor også oplysninger om, hvem den person, SKAT undersøger, har modtaget opkald fra. Det sker for at finde ud af, hvorvidt en udlandsdansker burde betale skat i Danmark.

Sagen har vakt opsigt blandt de danske teleselskaber, der alle for én har besluttet at afvise SKATs krav om at få den slags detaljerede teleoplysninger, med mindre SKAT kommer med en kendelse fra en dommer.

- Vores krav er helt og fuldstændigt entydigt: SKAT må komme med en retskendelse. Vi vil ikke udlevere den slags meget følsomme oplysninger uden at det sker på et retssikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag. Der er et hav af interessenter, der gerne vil have adgang til vores oplysninger: SKAT, politiet eller advokater, der undersøger sager om ulovlig download af film eller musik, og til dem alle er svaret det samme: Vi vil have en dommerkendelse, siger Nicholai Pfeiffer, juridisk direktør i Telenor.

SKAT afviser af kommentere sagen

Telenor skriver i et brev til SKAT, at oplysninger om ‘borgernes brug af telenet og teletjenester er beskyttet af grundlovens § 72, hvorefter brud på post,- telegraf,- eller telefonhemmeligheden alene må ske efter retskendelse’ og Telenor fremhæver, at oplysninger om, hvem en person har ringet til og modtaget opkald fra, ‘er beskyttet af grundloven’. Teleselskabet fremhæver også, at teleoplysninger ifølge EU-reglerne skal hemmeligholdes og at Telenor finder det ‘retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at SKAT kræver så detaljerede oplysninger af et teleselskab.’

HVAD MENER DU OM SAGEN? ER DET OK, AT SKAT HAR FORSØGT AT PRESSE TELENOR TIL AT UDLEVERE FORTROLIGE OPLYSNINGER? DELTAG I DEBATTEN UNDER ARTIKLEN

SKAT afviser at kommentere den konkrete sag, men oplyser dog, at hvis SKAT har bedt Telenor om at udlevere teleoplysninger fra 1996 er der tale om en ‘beklagelig fejl’ - kravet gælder kun fra 2006.

- SKAT har nærmere undersøgt forholdet, og der foreligger ikke igangværende anmodninger, hvor det fra SKATs side skulle være nødvendigt at indhente oplysninger helt tilbage til 1996. Såfremt der i en anmodning fra SKAT måtte stå noget sådant er det en meget beklagelig fejl og SKAT vil opfordre modtageren om hurtigst muligt at rette henvendelse til SKAT for at få berigtiget den fejl. Ydermere vil SKAT snarest gennemgå en række konkrete sager mhp. afdækning af, om der skulle foreligge en sådan tastefejl, og såfremt der er fejl, så vil SKAT direkte kontakte de pågældende, oplyser SKAT i en skriftlig kommentar.

SKAT har særlig adgang til oplysninger

Kundedirektør Steffen Normann Hansen fra SKAT ønsker ikke at give interview til BT og Telenor oplyser, at selskabet ikke har hørt fra SKAT, selv om BT allerede før sommerferien gjorde SKAT opmærksom på sagen.

- Det er jo fint, hvis SKAT har tastet forkert, og at kravet kun gælder perioden fra 2006, og ikke 1996, men vores svar er det samme: SKAT må komme med en dommerkendelse, siger juridisk direktør Nicholai Pfeiffer fra Telenor.

SKAT har, som eneste myndighed i Danmark, en helt særlig og vidtgående adgang til at kræve alle oplysninger, der er nødvendige for at undersøge om borgerne betaler den skat, de skal.

HVAD MENER DU OM SAGEN? ER DET OK, AT SKAT HAR FORSØGT AT PRESSE TELENOR TIL AT UDLEVERE FORTROLIGE OPLYSNINGER? DELTAG I DEBATTEN UNDER ARTIKLEN

Ifølge skattekontrollovens § 8D skal alle virksomheder udlevere de oplysninger til SKAT, der ‘skønnes at være af væsentlig betydning for skatteligningen’ og ifølge SKAT har teleselskaberne derfor pligt til at udlevere teleoplysninger uden diskussion.

SKAT er eneste myndighed med den slags beføjelser. Ønsker politiet samme type oplysninger, kræver det, at politiet har en konkret mistanke om, at en person har foretaget sig noget ulovligt, politiet skal derefter gå i retten og overbevise en dommer om, at politiets materiale er så stærkt, at retten skal afsige en kendelse - og endelig kan politiet ifølge retsplejeloven kun få en kendelse til det, grundloven kalder ‘indgreb i meddelelseshemmeligheden’, hvis en bestemt person er mistænkt for at have begået en forbrydelse, der kan give mindst seks års fængsel.

SKAT mener til gengæld at have ret til at foretage disse tvangsindgreb i helt almindelige ligningssager. Og det uden dommerkendelse eller konkret og begrundet mistanke.

Direktør: Vi er på sikker juridisk grund

Jakob Willer, der er direktør i Teleindustrien, brancheforening for størstedelen af de danske teleselskaber, siger, at branchen nu ‘i en række sager’ har stået sammen og afvist SKATs krav om at få kopier af detaljerede telefonregninger. Selskaberne vil kun oplyse, hvorvidt en person har et telefonabonnement.

- Vi mener helt klart at være på juridisk sikker grund. Oplysninger om, hvem folk har ringet til og modtaget opkald fra, er beskyttet af grundloven, af retsplejeloven og af EU-retten, og hvis SKAT mener noget andet, må SKAT gøre alvor af truslerne og udstede dagbøder til selskaberne. Så ser vi frem til at mødes i retten om det spørgsmål og få afklaret retsgrundlaget. Det har SKAT indtil videre ikke gjort, siger direktør Jakob Willer.

Når SKAT ønsker teleoplysninger i skattesager, skyldes det, at disse oplysninger kan give et fingerpeg om, hvorvidt udlandsdanskere, der ikke betaler skat, opholder sig så meget i landet, at de reelt er skattepligtige. SKAT har i mindst 11 sager anmodet om teleoplysninger, men det præcise antal sager er ukendt.

FØLGER DU MED FRA MOBILEN, KAN DU LÆSE TELENORS BREV TIL SKAT HER


HVAD MENER DU OM SAGEN? ER DET OK, AT SKAT HAR FORSØGT AT PRESSE TELENOR TIL AT UDLEVERE FORTROLIGE OPLYSNINGER? DELTAG I DEBATTEN HER: