Lyt til artiklen

Kronologi over Klaus Riskær Pedersens vej fra guldrandet finansmand til tiltalt for mandatsvig og bedrageri.

Riskær blev i byretten og nu i Østre Landsret fundet skyldig i mandatsvig for 4,5 mio. kr., og for at have overført 2,1 mio. fra Accumulator Invest til sin valgkampagne i forbindelse med EU-valget i 1989.

Den 23. november 2000: Østre Landsret stadfæster i alt væsentligt byrettens dom, men lægger dog et halvt år oven i den betingede straf. Sagen verserede 13 måneder i landsretten.

Den 27. marts 2000: Cybercity sælges for en halv milliard kroner. Pengene puttes i en familiefond, og derved er Riskærs kreditorer afskåret fra at få fingre i dem og få deres gæld indfriet. Riskær fortsætter som konsulent for de nye ejere, amerikanske Advent.

Den 25. oktober 1999: Ankesagen mod Klaus Riskær Pedersen starter i Østre Landsrets 19. afdeling.

Den 10. december 1998: Bagmandspolitiet anker byrettens dom.

* Den 9. december 1998: Klaus Riskær Pedersen bliver i Københavns Byret idømt to års betinget fængsel. Samtidig skal han betale 250.000 kroner til sagens omkostninger, mens staten betaler resten.

De fire medtiltalte - en direktør samt tre bestyrelsesmedlemmer - bliver frikendt.

Domsmandsretten er dog ikke enige - der er dissens. En domsmand mener, at Riskær burde idømmes tre års fængsel.

Ved domfældelsen har Riskær, dommere og advokater brugt over to år i retten.

Den 2. september 1996: Straffesagen mod Riskær og de andre ledere fra Accumulator Invest indledes i Københavns Byrets 17. afdeling.

Den 6. november 1995: Riskær tiltales for groft mandatsvig, bedrageri og skyldnersvig for 130 mio. kr. Tre bestyrelsesmedlemmer og den administrerende direktør i det hedengangne Accumulator Invest tiltales for at have ført dårligt tilsyn, så Riskær kunne løbe med pengene.

Januar 1995: Riskærs drøm om et "osteimperium" brister. Riskær kan ikke få forretningen til at køre rundt og må lukke sin ostebutik efter kun fire måneder i branchen.

1994: Riskær starter et Internetbaseret selskab for en sum på 200.000 kroner. Cybercity har set dagens lys.

September 1994: Riskær vil prøve noget nyt og begynder at sælge ost. Han åbner ostebutikken"Den Glade Munk" i Charlottenlund.

Den 17. marts 1994: Riskærs underskriftsindsamling ryger i vasken, han kan ikke få underskrifter nok til sit parti"De Liberale år 2000" og opgiver at vende tilbage til politik.

Den 8. marts 1994: De resterende fire dagblade fra De Bergske Blade sælges til Berlingske Tidende.

Den 7. februar 1994: Europa-Parlamentet ophæver Riskærs parlamentariske immunitet.

Den 30. juni 1993: I Sø- og Handelsretten opgøres de simple kreditorers krav mod Accumulator-koncernen til 1,8 mia. kr.

Februar 1993: Udlandsdanskeren og finansmanden Alex Brask Thomsen anmelder Riskær til Bagmandspolitiet for bedrageri.

Den 13. marts 1992: Bagmandspolitiet indleder undersøgelse om ulovligheder i Accumulator-koncernen efter at have gransket papirer i konkursboet.

Den 10. marts 1992: Fondsbørsen anmoder Finanstilsynet om at melde Accumulator Invest til politiet, fordi selskabet flere gange har afgivet urigtige oplysninger til børsen.

Den 24. februar 1992: Der afsiges konkursdekret over Klaus Riskær Pedersen og Krepco Holding A/S i Skifteretten i København.

Den 19. februar 1992: Kreditormøde i Skifteretten om Accumulator Invest og Krepco Holding, hvor bobestyreren, advokat John Korsø Jensen, siger, at hele aktiekapitalen og mere til er tabt.

Februar-marts 1992: Betalingsstandsningerne medfører en dominoeffekt hos de Riskær-kontrollerede selskaber. Flere blade fra avisimperiet går konkurs og sælges, også Lannung Bank sælges.

Hele tiden hævder Klaus Riskær Pedersen, at selv om alt andet er tabt, så kan resten af De Bergske Blade, der nu ejes af Familiefonden, ikke røres.

Den 27. januar 1992: Riskær indgiver i skarpt kapløb med bankerne begæring om betalingsstandsning for Frederiksborg Amts Avis og Accumulator Invest. Samme dag kupper han bankerne og mindretalsaktionærerne ved at forkaste hele dagsordenen for en ekstraordinær generalforsamling i Accumulator Invest.

Dagen efter går Krepco Holding i betalingsstandsning.

Den 24. januar 1992: Aftalen om Accumulators kontrollerede lukning bryder sammen.

En revisionsrapport anslår det kortsigtede likviditetsbehov for koncernen til 70-100 mio. kr., og rapporten betvivler værdien af egenkapitalen på grund af gældsbreve mellem Klaus Riskær Pedersen, hans familiefond og hans eget selskab Krepco Holding.

December 1991: En aftale, der mest minder om Accumulator-koncernens kontrollerede lukning, forhandles på plads mellem bankerne, mindretalsaktionærerne og Klaus Riskær Pedersen. Aftalen offentliggøres, mens Riskær er på juleferie i Vestindien.

Den 29.november 1991: Klaus Riskær Pedersens Familiefond oprettes, og De Bergske Blade overdrages siden til fonden.

Oktober 1991: Varde Bank vil have sine lån indfriet. De andre bankforbindelser smækker også kassen i.

Den 7. oktober 1991: Pressemøde på Restaurant Lumskebugten med labskovs til de fremmødte journalister. Riskær meddeler, at Accumulator skal slankes, og at han vil gå som formand for bestyrelsen i 1992.

August/september 1991: Mindretalsaktionærerne med Peder M. Hauch, Finn Harald Simonsen og Ole Lindberg Jensen køber aktier i Accumulator Invest og presser Riskær til en aftale, der skal give dem en plads i bestyrelsen.

Den 28. august 1991: Varde Bank meddeler, at man vil have sit engagement med Accumulator Invest afsluttet.

August 1991: Accumulator Invest meddeler, at ejendommene i datterselskabet i Frankrig er solgt for den nette sum af 1,4 mia. kr. Efter en del taktisk spil falder handlen endeligt på plads i oktober - fortjeneste opgivet til 300 mio. kr.

Maj 1991: Generalforsamling i Accumulator Invest på Hotel d'Angleterre - ingen kritiske røster. Regnskabet viste overskud på 143 mio. kr. og egenkapital på 423 mio. kr.

Den 18. december 1990: Klaus Riskær Pedersen køber De Bergske Blade, der placeres i Udgiverselskabet af 18/12-90. Bladejendommene sælges ad omveje til Accumulator Invest for 85 mio. kr.

Den 20. juni 1989: Klaus Riskær Pedersen bliver medlem af Europa-Parlamentet. Med 57.114 stemmer vælges han for partiet Venstre.

Marts 1989: Riskær sælger sin aktiepost i Nilfisk og opgiver fortjenesten til at være 20 mio. kr.

1986-87: Riskær foretager et fjendtligt overtagelsesforsøg mod Nilfisk via Lannung Bank. På generalforsamlingen den 27. april 1988 afskæres han via en overenskomst mellem de øvrige storaktionærer fra at få indflydelse trods en stemmeandel på 27 procent.

Oktober 1986: Riskær overtager det børsnoterede investeringsselskab Accumulator Invest, og måneden efter kommer den kriseramte Lannung Bank ind i koncernen.

1984-85: Planerne om en elektronisk nyhedstjeneste Telecom lanceres. Næsten samtidig indledes et samarbejde mellem Riskær og baron Otto Reedtz-Thott om betalings-tv, Kanal 2, hvis indtægtsgrundlag fra starten er usikkert. Tv-driften koster Børsinformation og Riskær mange penge, hvilket medfører betalingsstandsning og senere konkurs.

Den 1. januar 1979: Krepco Invest Aps stiftes.

1978: Børsinformation oprettes, hvor en række unge finansfolk ansættes til at analysere regnskaber. Selskabet er i kronisk pengemangel, men får masser af succes og omtale.

1975: Efter studentereksamen fra Holte Gymnasium begynder Riskær på cand.merc.-studiet på Handelshøjskolen i København. Ved siden af studiet begynder han på spekulation i aktier, og han færdiggør ikke sine studier.

1971: Gyldendal udgiver bogen"Unges kig ind i finansverdenen" af Klaus Riskær Pedersen.

Den 24. april 1955: Klaus Riskær Pedersen fødes i København./ritzau/