Radikale topfolk i København er i oprør over, at unge islamiske fundamentalister tilsyneladende er i gang med at infiltrere partiet.

I de seneste dage er den radikale top blevet konfronteret med oplysninger om, at en række af deres ny kandidater til Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation med indvandrerbaggrund har tætte forbindelser til en yderligtgående islamisk fundamentalistisk bevægelse.

Det får partitoppen til at frygte, at de unge indvandrere, der alle tidligere er blevet vraget af andre partier, før de nu forsøger at nå til tops i Det radikale Venstre, ikke ønsker at føre radikal politik, men har andre, ikke-demokratiske formål med deres politiske engagement.

»Det er afgørende, at de kandidater, vi stiller op, er radikale. Hvis de har tilknytning til en forening, der har synspunkter, der strider direkte mod radikal politik, så skal de ikke opstilles hos os,« siger Anders Thomsen, formand for de Radikale i København, der er bekymret over de ny oplysninger.

Både Mona Sheikh, der forsøger at blive opstillet til Folketinget, og Tanwir Ahmad, der allerede er kandidat til Københavns Borgerrepræsentation (BR) med gode muligheder for at blive valgt, er af pakistansk oprindelse, og de er begge ifølge radikale kilder organiseret i en pakistansk forening, der set med danske øjne er alt andet end demokratisk.

Foreningen er beslægtet med det pakistanske parti »Pakistan Peoples Movement«, der ifølge de radikale oplysninger bl.a. går ind for en middelalderlig straffelov med håndsafhuggelse og dødsstraf.

Sammen med andre radikale, B.T. har talt med, erkender formanden i Vesterbro-Valby-kredsen, Kasper Johansen, at da han først blev konfronteret med oplysningerne om de unge radikale indvandreres tilknytning til organisationen, troede han, det handlede om ren paranoia, men inden for de seneste dage er han blevet klar over problemets alvor, siger han.

Nu må vi starte en kamp og skille fårene fra bukkene.

»Det er flovt for os, at vi har været så langsomme til at se problemet. Men nu må vi starte en kamp og skille fårene fra bukkene, for vi skal jo ikke ramme dem, der ønsker at gøre et politisk stykke arbejde, og det skal ikke være en vendetta mod unge indvandrere. Men på vores hovedbestyrelsesmøde på København-Frederiksberg på onsdag vil jeg kræve, at de nævnte personer står frem og klargør deres forbindelser til organisationer, som har holdninger, der ikke passer til Det radikale Venstre, men tværtimod stikker lige stridt imod,« siger Kasper Johansen.

Også Bjarne Nielsen, bestyrelsesmedlem i Brønshøj-Husum, er problemets alvor først for nylig gået op for.

»For 14 dage siden troede jeg ikke på det, fordi det var for usandsynligt. Men i dag føler jeg, det er alvor,« siger han.

Anders Thomsen, formanden i København, ser også så alvorligt på problemet, at han vil have det op på et møde.

»Jeg er enig i, at det er vigtigt at få diskuteret problemet på et møde, men om vi når det på onsdag, ved jeg ikke, for da har vi jo allerede en anden dagsorden,« siger han.

De unge indvandrere er allerede godt på vej mod indflydelse i København.

Tanwir Ahmad har været medlem af Socialdemokratiet, inden han meldte sig ind hos de Radikale, og Mona Sheikh var først medlem af CD, men forlod partiet og meldte sig en uge efter ind hos de Radikale. Umiddelbart efter blev hun af sin kreds valgt til folketingskandidat.

Jeg er fuldstændig uforstående over for de beskyldninger, de kommer med.

Men mens partiet i Tanwir Ahmads tilfælde ikke kan gøre noget, fordi han allerede er opstillet, har Det radikale Venstres kandidatudvalg i København taget det usædvanlige skridt at gå imod indstillingen fra Mona Sheikhs kreds og sige nej til at opstille hende med den begrundelse, at de kender for lidt til hende.

Hendes chancer er derfor nu minimale. Den endelige afgørelse falder på generalforsamlingen 30. maj, hvor alle radikale kandidater skal falde på plads inden det kommende folketingsvalg, og radikale kilder siger til B.T., at kandidatudvalget allerede har fundet en anden kandidat, som det vil indstille i stedet for Mona Sheikh.

22-årige Mona Sheikh, der studerer samfundskundskab og arabisk ved Københavns Universitet, bekræfter, at hun er medlem af den muslimske ungdomsorganisation Women Youth League, men er uforstående overfor de radikale beskyldninger. Hun siger til B.T., at foreningen er en rent demokratisk forening, der arbejder for at fremme dialog og forståelse mellem forskellige kulturer for at afmystificere myter om islam.

»Det er absurd, at organisationen anklages for at være udemokratisk, demokrati er netop vores hovedformål,« siger hun.

De Radikale baserer bl.a. deres bekymring på, at Mona Sheikh sidste år var blandt arrangørerne til en kulturkonference i Den Sorte Diamant om integrationsspørgsmål, hvor bl.a. grundlæggeren af den fundamentalistiske islamiske bevægelse »På koranens vej,« som hendes organisation er en afdeling af, var inviteret.

»»På koranens vej« er en bevægelse, der i Pakistan kæmper for indførelse af demokratiet i de islamiske lande, og arrangementet i Den sorte Diamant var et af de initiativer, hvis formål var at fremme dialog og forståelse,« siger Mona Sheikh.

Når sagen vækker så stor bekymring hos de Radikale skyldes det, at partiet ikke ønsker at komme til at stå over for en ny Mazhar Hussain, der efter at han var blevet opstillet til Folketinget i Glostrup-kredsen viste sig at gå ind for dødsstraf.

»Hvis en sådan organisation får fodfæste i Det radikale Venstre, vil det for Københavns borgere betyde, at der ikke kan føres radikal politik i Københavns kommune. Får vi ikke sat en stopper for det nu, kan det ikke undgå at få en afsmittende virkning på landspolitik,« siger Bjarne Nielsen, bestyrelsesmedlem i Brønshøj-Husum-Vanløse-kredsen.

Mona Sheikh bedyrer, at hendes politiske visioner falder sammen med de radikale principper.

»Jeg er demokrat, og jeg går ikke ind for dødsstraf i Danmark eller noget andet eksisterende demokratisk samfund. Demokratiet, det sociale ansvar og frisindet er det centrale for mig ligesom det er for de Radikale. At der er dele af partiet, der ikke ønsker min tilstedeværelse, kan jeg ikke tage mig af. Men jeg er fuldstændig uforstående overfor de beskyldninger, de kommer med. Men nu synes jeg, jeg kan begynde at spørge, hvad er deres intentioner,« siger Mona Sheikh.

De Radikale har for tiden tre medlemmer af BR, og får de det samme antal medlemmer efter kommunalvalget, vil de tre højst sandsynligt blive Tanwir Ahmad, Affra Khallash, ansvarshavende for TV-stationen A-TV, og det nuværende medlem Inger Marie Bruun-Vierø, der p.t. sidder i Folketinget på Jørgen Estrups mandat.

Affra Khallash, der er af irakisk oprindelse, kommer også fra et andet parti, nemlig SF, og blev opstillet til BR efter 14 dages medlemskab hos de Radikale.

»Hun virker ikke troværdig på mig, og det vil være en katastrofe, hvis det bliver de tre, der skal føre radikal politik i København, og de to af dem er helt ubeskrevne blade,« siger Kasper Johansen.