Det skal èn gang for alle være slut med at udnytte naive og let påvirkelige unge gennem de såkaldte pyramidespil. Nu skal pyramidehajerne fanges i nettet, mener Folketinget, som i dag tredjebehandler og vedtager en kraftig opstramning af loven.

Det er først og fremmest bagmændene, politikerne vil have skovlen under. Initiativet kommer efter, at Østre Landsret i marts i fjor underkendte en byretsdom, der ellers havde fastslået, at pyramideselskabet Nordic Future/Noble House handlede ulovligt, når det ved hjælp af særdeles aggressiv markedsføring hvervede unge, fik dem til at punge ud med tusindvis af kroner, og derved samtidig bragte flere af dem til økonomisk ruin.

Landsretten vurderede overraskende, at pyramidehajen over dem alle, David Volkersen, og hans håndlangere ikke kunne dømmes efter indsamlingsloven, og derfor har pyramidespillene da også fortsat for fuld skrue lige siden. Det er stadig David Volkersen, som sidder i toppen af pyramiden og skovler penge ind på andre unges bekostning. Nu foregår det blot under selskabsnavnet "Succes".

I den ny lov, der bliver vedtaget i dag og træder i kraft i næste uge, er det ikke alene fastslået, at pyramidespil er forbudt. Det er også en kendsgerning, at man som udbyder af spillet kan blive straffet med fængsel i op til to år. Tidligere har indsamlingsloven højest kunnet give bødestraf.

Det er stadig ikke strafbart at indbetale et indskud til en person højere oppe i pyramiden, men i det øjeblik, man selv gør noget aktivt for at få andre med - eller blot planlægger at gøre det - kan man fanges af lovens lange arm. Og selv om de unge, der hopper på Volkersens og hans medsammensvornes floskler, må betragtes som ikke ligefrem overbegavede - eller i al fald temmelig letpåvirkelige - så er selv de formentlig ikke så ubegavede, at de gladeligt vil indbetale 28.000 kr. uden at få noget ud af det selv.

Med mindre altså, at David Volkersens velsmurte snakketøj og stort iscenesatte hvervemøder alligevel får dem overbevist om noget andet. Fra næste uge er det i al fald en kendsgerning, at de kan ende bag tremmer, hvis de tager chancen.